107. yılında ‘Sayfo’yu unutmuyor, Süryani halkının acılarını paylaşıyoruz…

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması:

Süryaniler Mezopotamya’nın kadim halklarındandır. Süryanilerin nüfusunun üçte ikisinin katledildiği dönem, kılıç anlamına gelen ‘Sayfo’ adıyla anılmaktadır. Süryanilere uygulanan baskı ve katliamın anma günü olarak kabul edilen 15 Haziran’da; Süryani halkının özür ve yüzleşme taleplerinin talebimiz olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. 

Eşit yurttaşlık temelinde farklı halkların ve inanç gruplarının kendi kültürlerini, inançlarını, anadillerini ve kimliklerini özgürce yaşayabilecekleri, yeni yaşamı birlikte kuracağımıza olan inancımızla; Sayfo’nun 107. yılında hayatını kaybedenleri bir kez daha saygıyla anıyor ve Süryani halkının acılarını derinden paylaşıyoruz. 

Bu topraklarda yaşamış olan Süryani-Asuri-Arami-Keldani halkı ve diğer Hristiyan halklar, bu toprakları zenginleştiren kültürler ve inançlar olmuşlardır. Soykırımın ardından yaşanan zorunlu göçler, “Türkleştirme ve Müslümanlaştırma” politikaları, Süryani kimliğinin asimile edilmesine yönelikti. Baskılarla Süryanilerin anadilleri olan Süryanice yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldı. Yüzlerce yerleşim yeri adı Süryaniceden Türkçeye çevrildi, yayın organları kapatıldı ve mallarına-mülklerine el konuldu. 

Bugün halen Süryani halkının hakları çiğneniyor, örneğin okul ve ibadethane açma taleplerine izin verilmiyor, şahıs ve vakıf mülklerine sistemli bir şekilde el konuluyor. Yıllar sonra boşaltılan köylerine geri dönen Süryaniler ölümle, kaybedilmeyle karşı karşıya bırakılıyor. 

Süryani halkının beklentisi özür ve yüzleşmedir ve bu beklentinin karşılanması, eşit yurttaşlık temelinde birlikte yaşamak için atılacak önemli bir adım olacaktır. 

Tülay Hatimoğulları
Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
15 Haziran 2022