15 Haziran 1915 Soykırımında hayatını kaybeden Süryanileri saygıyla anıyoruz

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması:

Bu coğrafyada yaşayan Hıristiyan toplumlarını yok etme politikasının en önemli ayaklarından biridir soykırım. 15 Haziran 1915 tarihi, Süryanilere uygulanan Soykırımının başlangıcı olarak kabul edilir. 

1915 öncesinde şimdiki Türkiye sınırları içerisinde 500 binin üzerinde Süryani; Asuri, Arami ve Keldani yaşamaktaydı. Bugüne gelindiğinde Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Süryani sayısı 20 bine kadar gerilemiş durumda. Süryanilerin en önemli ibadethanelerinin olduğu Turabdin dediğimiz Mardin ve çevresinde bu rakam artık 2 binlerle ifade ediliyor. 

1915 Soykırımında hayatını kaybeden Süryanileri saygıyla anıyoruz. 

Süryaniler ve diğer Hıristiyan toplumlarına yönelik baskı politikası hiç eksik olmadı. Yıllarca bir devlet politikası olarak Süryani halkının adı dahi anılmadı. Başta okul ve ibadethane açma talepleri olmak üzere hiçbir kolektif hakkın kullanımına izin verilmedi, şahıs ve vakıf mülklerine sistemli bir şekilde el konuldu. 

Bütün bu yaşananlara sürekli artan bir nefret söylemi ve saldırıları da eşlik etmektedir.

Sadece son bir yıl içerisinde yaşanan; bir rahibin manastırından gözaltına alınarak tutuklanması, yıllar sonra köyüne dönen Diril ailesinin kaybedilmesi Süryani toplumunda büyük tedirginlik yarattı. 

Karşılaşılan bu uygulamalar, eşit yurttaşlık fikrini ortadan kaldırmakta, Süryani ve diğer Hıristiyan toplumlarında büyük endişe yaratmaktadır. 

Nefret, ayrımcılık ve tekçi politikaların bu ülkede yarattığı tahribatlar ortadadır. Eşit yurttaşlığı sağlamak, nefret ve ayrımcılıktan uzak bir geleceğin inşası ve toplumsal barışın sağlanması için geçmişin yarattığı bu ağır tahribatlarla bir an önce yüzleşilmelidir. 

Tülay Hatimoğulları

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı

14 Haziran 2020