5 Ekim eğitim emekçilerinin mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun

Uluslararası öğretmen örgütlerinin katkılarıyla 5 Ekim 1966 tarihinde ILO ve UNESCO tarafından ‘Öğretmenlerin Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı’ alınmış ve 5 Ekim 1994 yılında da bugün Dünya Öğretmenler Günü olarak ilan edilmiştir. 

Bu yıl 5 Ekim tüm dünyada Covid 19 pandemisinin derinleştirdiği eğitim eşitsizlikleri, savaş ve ekonomik krizin gölgesinde kutlanmaktadır. Türkiye’de ise eğitim eşitsizlikleri sosyal sınıf, dil, inanç, etnisite ve cinsiyet farklılıkları temelinde her zaman çarpıcı düzeyde iken pandemi koşullarında ağırlıkla dijital öğrenme platformlarında gerçekleştirilen eğitim nedeniyle var olan eşitsizlikler daha da derinleşmiştir. İnternet, televizyon, radyo, cep telefonu gibi araçlara sahip olmadığı için Türkiye’de 6 milyon çocuk uzaktan eğitime erişimden yoksundur. 

Pandemi sürecinde, öğretmenlerin eğitimde oynadığı rolün önemi daha da açığa çıkmıştır. Erişim sağlama konusunda ciddi altyapı sorunları olan sistemin teknik sorunlarının hemen hemen tümü ve içerik uyumlaştırma süreçlerinin tamamı öğretmenlerin sırtındadır. Uzaktan eğitimde öğretmenlerin iş yükü artmış, güvencesiz çalıştırılanlar ve artık emeğine ihtiyaç duyulmayan yardımcı personeller işsiz bırakılmıştır. 

Covid19 tablosu tüm yurtta giderek ağırlaşırken, iktidar, öğretmenlerin eğitimde oynadıkları rolün önemini gören, eğitim emekçilerinin haklarını ve yeteneklerini koruyan kararlar almak bir yana, sağlıklarını koruyacak kararlar almaktan bile uzaktır. MEB bütçesi öğretmenlerin sağlıkları ve meslekî gelişimlerine değil, özel öğretim kurumlarının teşvikine ayrılmaktadır. Mezun olmuş ve görev bekleyen binlerce öğretmenin ataması yapılmamakta, ilk fırsatta ücretli statüsündeki öğretmenler işten çıkarılmaktadır. 18 yıllık yönetimleri boyunca öğretmenlerin toplumsal konumunun zayıflamasına, çalışma koşullarının ağırlaşmasına, ücret ve diğer özlük haklarının erimesine, tüm eğitim emekçilerinin yoksulluğa mahkum edilmesine yol açan AKP iktidarı bugün de aynı yaklaşımı sürdürmektedir. Öğretmen maaşlarının MEB bütçesindeki payının büyüklüğünden dem vurmakta, artan iş yükü ve emek zamanına rağmen öğretmenlerin ek ders ücretlerinden kesintiye gitmektedir. 

Eğitim emekçilerinin emeklerinin yok sayıldığı, kazanılmış haklarına bile göz dikildiği, mesleklerinin itibarsızlaştırıldığı şu günlerde 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü eğitim emekçileri açısından bir mücadele günü olmaya devam etmektedir. HDP olarak eğitim emekçilerinin iş, mesleki onur, herkes için ayrımsız eşit ve nitelikli eğitim hakkı için verdikleri mücadeleyi selamlıyoruz.

Sevtap Akdağ Karahalı 
HDP Eğitim Politikaları, Spor, Kültür ve Sanat Komisyonu Sözcüsü
5 Ekim 2020