6-7 Şubat tarihlerinde toplanan İl Eşbaşkanlarımız ve Parti Meclisimiz, seçim hazırlıklarını değerlendirmiştir. Daha önce alınmış olan seçimlere parti olarak girme kararını bir kez daha teyit eden Parti Meclisimiz, adalet, özgürlük ve eşitlik arayışında olanlar; sosyal haklar, kültür ve kimlik talepleri için mücadele edenler; demokrasi ve barış özlemini sürdürenler; yaşam alanlarını ve doğayı savunanlar, çevre ve ekoloji taleplerini haykıranlar için HDP’nin tek gerçek alternatif olduğunu bir kez daha vurgulamıştır. 

Partimiz, örgütsel, politik ve kadrosal özellikleriyle 7 Haziran 2015’te yeni bir dönemi başlatacak, Meclis dengelerinde ‘Yeni Yaşamı’ inşa etmek isteyenler lehine köklü bir değişiklik yaratacak, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü, sosyal ve ekolojik bir anayasa yapma gücünü elde edecek durumda ve kararlılıktadır.

İl ve İlçe Kongrelerini tamamlayarak seçim hazırlıklarına hız veren partimiz, aday adayı başvurularını  16 Şubat ile 2 Mart 2015 tarihleri arasında alacaktır. Adaylarımızı hem geniş toplumsal muhalefet çevreleri, hem de yerel örgütlerimiz, kadın ve gençlik meclislerimiz ve kurumlarımızla birlikte görüşerek, demokratik teamülleri uygulayarak belirleyeceğiz. 

 

- HDP, Türkiye’de güçlendirilmiş bir demokratik parlamenter rejimin ve güçlendirilmiş bir yerel demokrasinin; yetkilerin bir kişide ve merkezde değil, halkta ve yerellerde toplanması mücadelesinin en kararlı sürdürücüsüdür. Otoriter ve despotik bir başkanlık sisteminin karşısındaki en önemli engel HDP’nin seçim başarısı olacaktır. 

 

- HDP, çözüm ve barış çabasının bir öznesi, somut ve gerçekçi adımlar atılmasının en önemli teminatlarından birisidir. Toplumda barışı ve çözümü hedefleyen her yurttaşımızın HDP’ye yönelmesi son derece önemlidir. Meclis’te güçlü bir şekilde temsil edilecek bir HDP, barışın, toplumsal adaletin ve çözümün, eşit kardeşliğin garantisi olacaktır. 

 

- HDP, işsizlik ve yoksulluk karşısında toplumsal adalet, iş ve insanca çalışma, sosyal ve sendikal haklar, eğitim, çevre ve doğa hakları, emekli ve engelli hakları mücadelesinin en önemli odağıdır. İnancını ve kültürünü özgürce ve eşitlik içinde yaşamak isteyen herkesin güvencesidir. 

 

- HDP, kadınların can güvenliğinin sağlanması, çalışma hayatında kadınlara yönelik engellerin ve eşitsizliklerin aşılması, eşbaşkanlıkla taçlandırdığımız siyasette eşit temsilin Meclis’te de gerçekleşmesi ve yaşamın bütün alanlarına yayılması mücadelesinin önemli bir öznesidir. 

 

- HDP, kadınları köle pazarlarında satan, insanların kafalarını kesen IŞİD barbarlığına karşı Kobanê’de, Suriye’de, Rojava ve Irak coğrafyasında yeni bir yaşam kurmak için mücadele edenlerle; Ege’nin karşı kıyısında neo liberal ekonomi dayatmalarına karşı onurlu ve insanca bir yaşam mücadelesi veren Syriza ile dayanışmasını ve desteğini sürdürenlerin buluştuğu bir odaktır. 

 

Seçim hazırlıklarına bütün il, ilçe ve yurtdışı örgütlerimizle hız verdik. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde oy kullanacak tüm yurttaşlarımıza demokrasiyle ilgisi olmayan, 12 Eylül diktatörlüğünün ürünü barajları hep birlikte yıkma çağrısı yapıyoruz: 

 

- Partimizi seçim çalışmalarında ve oy kullanma anında destekleyin, 

 

- Kayıtsız ve oy kullanamayacak durumda hiçbir yurttaşımız kalmamalıdır, kayıtlarınızı kontrol edin,

 

- Oy vermekle her şey bitmiyor, bir o kadar önemli olan oylara ve sandıklara sahip çıkmaktır. Müşahit çalışmalarımıza katılmak için partimize gelin, başvuru yapın. 

 

Çağrımız aynı zamanda HDP’li olmayanlara da yöneliktir. Seçimlerde geniş bir demokrasi tarafının oluşturulması için başlattığımız çalışmaları hızla sonuçlandıracağız. Farklı toplumsal kesimlerin Meclis’te temsil edilmeleri ve kendi taleplerini dile getirmeleri en temel yaklaşımımızdır. Farklı inanç gruplarına ve halklara, emek ve meslek örgütlerine, kadın ve gençlik hareketlerine, farklı siyasi parti ve gruplara, ekoloji ve çevre hareketlerine, ‘Yeni Yaşam’ kurma iddiası ve hedefi ile seçim işbirliği ve listelerimizden aday olma çağrısı yapıyoruz. 

 

Bu seçim herhangi bir seçim değildir. Bir tarafta başkanlık sistemi adı altında Türkiye’yi tek kişi yönetimine mahkum etmeyi amaçlayan, eşitsizliği arttıran, yargıyı siyasal bir baskı aracı olarak kullanan, toplumu kamplaştıran, halkları birbirinden uzaklaştıran, dış politikada ülkeyi maceracı hedeflerle felakete sürükleyen bir parti; diğer tarafta ise bu gidişatı durduracak programı, politikaları ve gücü olmayan CHP ve MHP var.

 

HDP, Türkiye’deki değişimin baskıcı ve despotik değil, demokratik bir yönde olmasının en önemli öznesi ve gücüdür. HDP, bu kararlılıkla davranacaktır. Türkiye emekçilerinin, ezilenlerinin, horlananlarının, gidişattan memnun olmayanların, onurlu ve insanca bir gelecek özlemine sahip olanların bu çağrımıza kayıtsız kalmayacaklarına, hep birlikte barajları ve engelleri aşma doğrultusunda davranacaklarına yürekten inanıyoruz. 

 

‘Yeni Yaşam’ çağrımız Türkiye’nin tüm insanlarınadır. 7 Haziran seçimlerinde ancak birlikte hareket edersek, bugünü ve geleceği kazanabiliriz; ortak ve eşit bir demokratik yaşamı birlikte kurabiliriz.

 


7 Şubat 2015, Ankara