8 Nisan Dünya Romanlar Günü kutlu olsun!

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması:

8 Nisan 1971 tarihinde Londra’da toplanan Birinci Uluslararası Roman Kongresi, bu tarihin Dünya Romanlar Günü olarak kutlanmasına karar verdi. 8 Nisan bütün dünyada, İkinci Dünya Savaşı’nda Naziler tarafından soykırıma uğratılarak katledilen ve sayısı tam olarak bilinmeyen yüz binlerce Roman’ın anısını yaşatmak adına Dünya Romanlar Günü olarak kabul edilmiştir. O günden bu yana halen dünyada en çok ayrımcılığa maruz kalan halklardan olan Romanların Dünya Romanlar Günü kutlu olsun.

Tarihsel ve toplumsal arka plana sahip ayrımcılık; Romanların eğitim, sosyal güvence, istihdam ve barınma gibi birçok alanda ağır sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunların yol açtığı yoksulluk ise Romanların toplumsal, kültürel, sosyal, ekonomik ve politik yaşama eşit ve özgür yurttaşlar olarak katılımının önündeki en büyük engeldir.  Dünyanın birçok ülkesinde baskı altında yaşam mücadelesi veren Romanlar, Türkiye’de de ırkçı saldırılara uğruyor, kamusal alanlarda ötekileştiriliyorlar ve bitmeyen yoksullukla yüz yüze bırakılıyorlar. 

Türkiye’de yaklaşık 400 bin civarında bir nüfusa sahip olan Roman yurttaşların eşit yurttaşlık temelindeki hak mücadelelerinin bizlerin de mücadelesi olduğunu bu vesile ile tekrar paylaşıyoruz.  Birlikte yaşadığımız tüm halklar ve inanç grupları için olduğu gibi; eşit koşullarda ve eşit haklarla bir arada yaşamak için Romanlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtir, tekrar 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nü tüm içtenliğimizle kutlarız.

Tülay Hatimoğulları
Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
8 Nisan 2021