Askeri nizamda ayakta sayım uygulaması ve buna karşı direnenlere yönelik işkence suçuna son verin

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonumuzun açıklaması: 

14 Haziran 2023’te gözaltına alınan Yeşil Sol Parti Tekirdağ Milletvekili adayı ve PM üyemiz Seyithan Kırmızı ve parti üyelerimiz Botan Kasırga, Nurettin Ağın, Nazlı Oran ve Serkan Sadıç, 16 Haziran’da tutuklanarak Tekirdağ 2 nolu T tipi hapishanesine gönderilmiştir.

Seyithan Kırmızı’nın aynı günün akşamı sayım esnasında darp edildiğinin öğrenilmesi üzerine avukatı kendisiyle görüşmeye gitmiş ve yüzündeki, omzundaki darp izlerini bizzat görmüştür. Hem partimizin hem de sivil toplum örgütleri ile hukuk örgütlerinin çeşitli zamanlarda yayınladıkları hapishane raporlarında ayakta sayım dayatmasının sadece Tekirdağ’da değil, pek çok hapishanede rutin ve keyfi bir uygulama haline geldiğini, askeri nizamda ve ayakta sayım dayatmasına karşı çıkan mahpuslara işkenceye varan muamelelerde bulunulduğunu söylemek mümkündür.

Mahpuslar suç duyurusunda bulunduklarında, çoğu zaman hapishane revirindeki doktordan darp raporu alamamakta, işkence suçunun faili olan hapishane idaresi delilleri yok etmekte, savcılık da delil yetersizliğini gerekçe göstererek takipsizlik kararları vermektedir.

Biliyoruz ki askeri nizamda ve ayakta sayım dayatmasının da bu dayatmaya karşı çıkanların maruz kaldığı işkencenin de amacı siyasi mahpusların onuruna saldırarak onlara boyun eğdirmektir. Bu sayım biçiminin hiçbir ahlaki açıklaması olamayacağı gibi yasal dayanağı da yoktur.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik’in 34. Maddesinin 8. fıkrasına göre, “Sayımlar, yatma planları da göz önünde bulundurularak odalarda yapılır. Sayımın yapılış şekli, kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek biçimde odada bulunan hükümlülerin sayısı dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Arama ve sayımlar sırasında insan onuru ve haysiyetine saygı ile utanma duygusunun ihlal edilmemesi esastır.” Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 3. Maddesine göre “Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı ya da aşağılayıcı muamele veya cezaya tabi tutulamaz” Anayasa’nın 17. Maddesine göre Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 2. Maddesine göre ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz.

Bu sebeplerle, hapishanelerde hiçbir yasal dayanağı olmayan ayakta askeri nizamda sayım uygulamasına son verilmesi, Tekirdağ 2 nolu T tipi hapishanesinde 16 Haziran’dan beri tutuklu bulunan PM üyemiz Seyithan Kırmızı’ya karşı işkence suçunu işleyen faillerin tespiti, bu failler hakkında derhal soruşturma açılarak görevden uzaklaştırılmaları ve cezalandırılmaları gerekmektedir.

Siyasi iktidarın partililerimize karşı yargı makamlarını, hapishane idarelerini kullanarak yaratmaya çalıştığı baskı ve şiddeti reddediyoruz. Ne tutuklamalar ne keyfi uygulamalar ne de işkenceler siyasetçilerimizi mücadeleden vazgeçirmeyecektir. Halkımızın özgürlük mücadelesi siyasi kırım operasyonlarıyla durdurulamayacak, hapishaneleri işkencehanelere dönüştürenlere karşı hukuk ve insan hakları mücadelemiz sürecektir.

Nuray Özdoğan - Serhat Eren
HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüleri
21 Haziran 2023