Beştaş: Sağlıkta şiddete karşı ortak yasa teklifi hazırlanmalıdır

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Beştaş, şunları söyledi:

Sağlıkçıların yanındayız

Bildiğiniz üzere CHP, sağlıkta şiddet yasa teklifini görüşmek üzere Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. Buna ilişkin HDP olarak görüşlerimizi paylaşmak istiyoruz. Bizim sağlıkta şiddete ve sağlık alanında emekçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin tavrımız net olmuştur. Biz her zaman Sağlıkta Şiddet Yasasıyla ilgili sağlık emekçilerinden yana olduk. AKP-MHP iktidarının sağlıkçılara yönelik şiddetinin ve zorbalığının karşısında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Bu konuda değişik zamanlarda kanun değişikliği teklifi, çok sayıda araştırma ve soru önergesi vererek aslında parti görüşümüzü de alanlarda da Meclis’te de savunduk. Özellikle TTB’ye yönelik saldırılar kabul edilemez boyutlara varmıştır.  Ve buna ilişkin TTB, SES başta olmak üzere bütün sağlıkçılarla dayanışmamız devam edecektir. Yanlarında durmaya devam edeceğiz.

HDP’yle iletişime geçilmedi

CHP, sağlıkta şiddetle ilgili bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis’e sundu. Maalesef CHP bu konuda HDP’yle iletişime geçmiş değil. Bu yasa teklifi de sanırım 12 madde olarak düzenlenmiş.  En azından teklifte neler var, bu konuda bir iletişim kurma konusunda bir teşebbüsleri olmadı. Bunu görüşme şansımız da olmadı. Olması gereken aslında hem CHP’nin hem de diğer bütün partilerin, doktorlar ve sağlık emekçileri başta olmak üzere sağlık alanında yaşanılan sorunlar, toplumun önemli bir kesiminin yaşadığı sorunlar konusunda TBMM iradesi doğrultusunda ortak noktalarda buluşmasıdır. Daha önce sağlıkta şiddete ilişkin gelen düzenlemeye de yetersiz bulmamıza rağmen evet dediğimizi hatırlatmak istiyorum.

Ortak kanun teklifinde buluşulmalı

Bundan sonrası için de çağrımız bütün partileredir. Mutlaka adım atılmalıdır, ortak bir kanun teklifinde buluşmalıyız. Bu biraz da siyaset dışı bir mesele olarak da TBMM’de yasallaşmalıdır. Biz CHP’nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz. Bizim bu konudaki önerilerimizin sorulmamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. 1 Ağustos’taki toplantıda olmayacağız.

Bununla birlikte Meclis'in çalışması gerektiği konusundaki görüşümüzü de her daim koruyoruz. Biz Meclis kapanmadan önce de söyledik. Şu anda ekonomik buhran Türkiye'de herkesi kavuruyor. İşsizlik, yoksulluk çok ileri boyutlarda. Sağlıkta şiddet de en önemli başlıklardan biri. Meclis mutlak suretle açık olmak zorundadır.

SORU: Bu kararda milletvekilinizin dokunulmazlığının kaldırılmasının bir etkisi var mı?

Yok. Biz bunu genel olarak değerlendirdik. Hiçbir şekilde iletişim halinde değiliz. Bildiğiniz gibi Meclis tatilde ama Karma Komisyon HDP aleyhine çalışmaya devam ettiriliyor. Meclis’in üçüncü partisi olarak bizim de görüşlerimizin alınması gerektiğini düşünüyoruz. 

26 Temmuz 2022