Beştaş, şehir hastanelerinin sebep olduğu kamu zararını Fahrettin Kocaya sordu

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş'ın "yap - kirala - devret modeli” ile yaptırılan şehir hastanelerinden kaynaklı uğranılan kamu zararına ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA tarafından Anayasanın 98’ inci ve TBMM İçtüzüğünün 96’ncı ve 99’uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılında toplam 33 milyon 507 bin TL ödenek üstü harcama gerçekleştirdiğine vurgu yapılan Sayıştay raporunda, “Yap - kirala - devret modeli” ile yaptırılan şehir hastanelerinden kaynaklı kamu zararı oluştuğuna dair bulgular yer almaktadır. Taşınan eski hastanelerin boş olmasına rağmen 1 milyon 613 bin 186 TL elektrik faturasının sebepsiz yere ödendiği, devletin şehir hastanelerinden ötürü hizmet sunmayan, şirketlere yüklü meblağlar ödendiği, çoğu hastanede tıbbı cihaz eksikliğinin varlığı bilinmektedir. Devletin her bir şehir hastanesinde kiracı olmasından mütevellit Kamu Özel İşbirliği modeli ile yapılan şehir hastaneleri için bu yılın Ocak-Temmuz döneminde 3 milyar 43 milyon TL kira bedeli ödendiği ortaya çıkmıştır. Basit bir hesap yöntemi ile 7 aylık zaman zarfında ödenen kira bedeli ile 3 adet hastane yapılabileceği ifade edilmektedir. Sayıştay raporlarında Bakanlığın ödenek üstü ve gereksiz harcamaları dikkat çekmekte olup buna karşın hastanelere tıbbi cihaz ve malzeme satan şirketlerin kamu alacaklarının ödenmemesi gibi bir durumun varlığı kaygı vericidir. Uzun bir süredir alacaklarını tahsil edemeyen ve ciddi ekonomik darboğazda olan medikal cihaz/malzeme sağlayan şirketlere devletin önerisi ise alacaklarının büyük kısmından feragat etmeleri, dava açmamaları buna karşın ise vadeli bir şekilde kendilerine ödeme yapılacağı yönündedir. Buna dair bir örnek, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin durumuna dair olup medikal şirketleri dava açmış, ise de devlet tarafından dava açan şirketlere alacaklarından %6 indirim yapmaları, kalan tutarın %40’ının ekim, geri kalan meblağın ise ocak ayında ödeneceği ifade edilmiş olup tıbbi malzeme üzerinden istenilen indirim oranı ise %25’tir. Bilhassa pandemi döneminde artan ekonomik krizin medikal şirketlerini etkilediği ve kredilerle ayakta duran çoğu firmanın ise alacaklarını tahsil edememekten kaynaklı iflasın eşiğinde olduğu ifade edilmektedir.

Bu bağlamda;
1- Hâlihazırda Bakanlığınızın medikal şirketlere olan toplam borcu ne kadardır?
2- Hâlihazırda Bakanlığınıza yönelik alacak tahsili için açılmış dava ve başlatılmış icra takibi sayısı nedir?
3- Alacaklı firmaların kaçı dava açma ve icra takibi başlatma hakkından feragat etmiştir?
4- Neden firmaların hukuki başvuru mekanizmalarından feragat etmesi istenmektedir?
5- Firmalardan talep edilen %6 ile %25 oranları arasında değişen indirim talebi gerekçe ve dayanağı nedir?
6- Hâlihazırda alacaklarını tahsil edemeyen kaç firma iflas etmiş, kaçı iflas erteleme talep etmiştir?
7- Şehir hastanelerine taşınma nedeniyle boşaltılan hastanelerde kalan ve değerlendirilmeyen tıbbi malzeme ve cihazlardan kaynaklı Bakanlığın zararı ne kadardır?
8- Bakanlığınız şehir hastaneleri kira bedeli olarak inşaatçı firmalara olan ödemelerini aksatmazken, bu meblağların çok daha altında olan medikal firmalarına olan borçlarını neden ödememiştir?
9- Sayıştay raporlarında uğranılan kamu zararları ortaya çıkmış olup, boşa yapılan pek çok ödeme kalemi karşısında medikal firmalarından büyük oranlarda indirim talep edilme gerekçesi nedir?
10- İşyerlerini kapatma tehlikesi içerisinde olan firmaların işlerindeki devamlılığın sağlanması adına devlet alacaklı firmalara kolaylık sağlayacak mıdır?
11- Alacaklı firmaların zararlarının karşılanması ve alacaklarının eksiksiz olarak tek kalemde ödenmesi sağlanacak mıdır?
12- Alacaklarından feragat etmeyen firmalara ait borçlar ne zaman ödenecektir? Yahut feragat etmeyenlerin alacakları ödenmeyecek midir?

8 Ekim 2020