Beştaştan Bakan Kocaya: Verilerin eksik paylaşıldığı iddialarına dair kamuoyuna açıklama yapacak mısınız?

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, son dönemde artan Korona Virüs vakaları, yetersiz önlemler, Sağlık Bakanlığının açıkladığı rakamların gerçek rakamlarla örtüşmediği iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Beştaş'ın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıda belirtilen soruların Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin KOCA tarafından Anayasanın 98. ve TBMM İçtüzüğü ’nün 96. ve 99. Maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

DSÖ tarafından ilan edilen pandeminin akabinde Türkiye’de de önlemler alınmış okulların kapatılması başta olmak üzere bireyler arası teması en aza indirgeyecek tedbirler uygulanmaya başlanmıştır. Ancak 1 Haziran günü itibariyle normalleşmeye dönüşün hızlı bir şekilde başlatılmış olması bulaş riskini yeniden eski boyutlara taşımıştır. Bu süre zarfında Bakanlığınız tarafından günlük olarak koronavirüs tablosu adı altında veriler paylaşılmaktadır. Fakat bahse konu verilerin ortaya çıkan vakalar ile örtüşmediği yönünde yaygın bir kanı hasıl olmuştur. Yapılan test sayılarının azaltıldığı, bu nedenle salgına dair verilerin mevcut durumdan daha az gösterildiği, tüm bilgilerin paylaşılmadığı, hastalara konulan tanıların adlarının kayıtlara farklı düşürüldüğü yönünde iddialar söz konusudur. Nitekim Bakanlığınızın sunduğu verilerle ortaya çıkan şikayetlerin de örtüşmediği bilinmektedir. Örneğin vekili olduğum Siirt ilinde 5 Mayıs 2020 tarihi ile 1 Ağustos 2020 tarihleri arasındaki zaman diliminde sınırlı ölçekte baş gösteren salgının ilin neredeyse bütününe yayıldığı ifade edilmektedir. Yine Diyarbakır’da hergün 300 vakanın hastanelere ulaştığı, Urfa’da hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin yetersiz kaldığı, Maraş’ta neredeyse günde 6 kişinin salgın hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiğine dair haberler ortaya çıkmaktadır. Çanakkale’de Dardanel fabrikasının kapalı çalışma sistemine geçmiş olması dahi hastalığın ne denli yayılmış olduğunu göstermektedir. Nitekim yaşanan sağlık personelleri ve doktor ölümleri de bu iddiaları ne yazık ki güçlendirmektedir. Kuşkusuz Bakanlığınızın sosyal medya hesapları ile kişisel hesaplarınızdan sürekli surette uyarı yapmanız hususu da salgının son derece vahim boyutlarda olduğunu desteklemektedir. Ancak buna mukabil verilerin olduğu şekli ile yansıtılmaması hastalığın vahametinin yeterinde idrak edilmemesine yol açmaktadır. Yine normalleşme olgusunun halka aşılandığı, otellerin açıldığı, çeşitli işletmelerin hizmet vermeye başladığı bir ortamda hastalığın yayılmasının kaçınılmaz olduğu da açıktır.

Bu bağlamda;
1- Bakanlığınız ülke çapında sosyal medya hesaplarından uyarı yapmak dışında Covid 19 virüsüne dair hangi önlemleri almıştır?
2- Bakanlığınızın koronavirüs vakalarında dair gerçek bilgileri yansıtmadığına dair iddiaları doğru mudur? Şayet bu iddialar doğru ise neden gerçek veriler halktan gizlenmektedir?
3- Test sayılarının azaltılma sebebi nedir?
4- Test sayılarının azaltılmasının vaka sayısını azaltması bağlamında, vaka sayıları neden az gösterilmek istenmektedir?
5- Vaka sayılarının az gösterilme sebebi ekonomideki durgunluğun giderilmesi için halkın normalleşmeye hazırlanması mıdır?
6- Özel okulların açılma tarihlerinin yaklaşmış olması ile test sayıları azaltılarak vaka sayılarının azaltılması arasında bir bağ var mıdır?
7- Hakeza yaz mevsimi olmasından kaynaklı olarak otellerin boş kalmaması amacı ile mi vaka sayıları az ifade edilmektedir?
8- Halihazırda vaka sayısı azalırken yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artışın izahı nedir?
9- Vaka sayısı azalmış ise neden hastanelerde yer bulunamamaktadır?
10- Yoğun bakım ve entübe hasta sayılarına dair veriler neden artık verilmemektedir?
11- Gerçek vaka sayıları ile, yoğun bakım ve entübe sayılarının artık verilmemesi halkın hastalık konusunda yanılmasına yol açmayacak mı?
12- Günlük verilerin eksik yahut az verilmesi halkın tedbir almaya dönük davranışlarını olumsuz etkilemeyecek mi?
13- Yurttaşların günlük vaka sayılarına bakarak daha az tedbirli davranmaları bulaş riskini ve dolayısıyla can kayıplarında artışa neden olmayacak mı?
14- Verilerin eksik paylaşılmasından kaynaklı olarak halkın yanlış bilgilendirilmesi neticesinde salgının daha da yayılması ve ölümcül boyutlara ulaşması durumunda sorumluluk kime ait olacaktır?
15- Verilerin eksik paylaşıldığı iddialarına dair kamuoyuna bir açıklama yapacak mısınız?

4 Ağustos 2020