Beyza Üstün: Dün, bugün, yarın birbirine hiç bu kadar karışmamıştı

Hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan geçmiş dönem MYK üyemiz ve milletvekilimiz, ekoloji aktivisti Beyza Üstün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesine ilişkin görüşlerini Ekonomi Komisyonumuza iletti. Devam eden bütçe görüşmelerinde milletvekilimiz Züleyha Gülüm tarafından okunan mesaj şöyleydi:

2021 yılı bütçesi önceki yıllarda olduğu gibi doğal ekosistemler üzerindeki sermaye baskısını, talan ve tahribatı artırmayı hedefliyor.

İzmir depremi fırsat bilinerek Murat Kurum tarafından inşaat sektörüne kentsel dönüşüm ve rezerv yapı alanları üzerinden rant sağlamaya dönük açıklamalar yapıldı. Enerji Bakanı tarafından yenilenebilir enerji yatırım garantileri üzerinden önümüzdeki dönem enerji şirketlerine yeni teşviklerin verileceği ve kamusal varlıkların şirketlere transfer edileceğine dair demeçler verildi. Tarım Bakanı açıkça tarım alanlarının maden şirketlerine açılmasına dönük çalışmalar yaptıklarını beyan etti. Dolayısıyla 2021 bütçesi son yirmi yılda doğanın, emeğin sömürüsü programının bir devamı niteliğinde. AKP sözcülerinin ivme kazanacağını söyledikleri politikaların ne olduğunu geçmiş uygulamalarına bakarak görmek hiç de zor değil. Üçüncü Havalimanı, geçiş garantili otoyol projeleri, Kazdağları ve diğer yörelerdeki madencilik projeleri, suyun şirketlerin kullanımına tahsis edilmesi, kentsel ve kamusal alanlarımızın yok edilmesi sürecine hız verileceği açık.

Kıdem tazminatının gaspına yönelik tasarı şimdilik geri çekilmiş olsa da emeğin haklarının siyasal iktidarın hedefinde olduğu ve genel bir sermaye programıyla hareket edildiğini gösteriyor. Aynı şekilde ekoloji hareketinin ve muhalefetin tepkileri nedeniyle Torba Yasadan bazı maddeler çekilmiş olsa da diğer tüm maddeler, çekilen maddelerle aynı ruhu taşıyor.

Gelecek için yapılan bütçe, dünün programını ve bugün sermayenin içinde bulunduğu krizin karakterini taşımaktadır. Bugünkü krizden dünün politikalarıyla çıkamayacağımız açık. Bu politikalar yaşamın yasalarına göre yok hükmündedir.

Gerçekten çözüm isteğiniz varsa sermayeden değil doğadan, halktan yana bir bütçe planlanmalıdır. Bizler ise nerede olursak olalım özgür yarınlar için yaşamı savunmaya, doğanın talanına karşı mücadele etmeye devam edeceğiz.

20 Kasım 2020