Demokratik siyaset hakkının önündeki engellerin kaldırılmasına ilişkin önergemiz

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, partimiz HDP başta olmak üzere muhalif siyasete, kadın mücadelesine ve toplumsal muhalefete dönük baskıların sonlandırılması ve demokratik siyaset hakkının önündeki her türlü yasal, politik engellerin kaldırılması için tutarlı bir yol haritasının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması açılması için TBMM Başkanlığına başvurdu:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Partimiz HDP başta olmak üzere muhalif siyasete, kadın mücadelesine ve toplumsal muhalefete dönük baskıların sonlandırılması ve demokratik siyaset hakkının önündeki her türlü yasal, politik engellerin kaldırılması için tutarlı bir yol haritasının belirlenmesi amacıyla Anayasa’nın 98 inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim.

GEREKÇE

Türkiye’de siyaset ve demokrasi mücadelesi tarih boyunca sivil, askeri ve bürokratik vesayet odaklarının yoğun müdahalesi altında varlığını sürdürmeye çalışmıştır. Demokratik siyasette ısrar ve demokratik siyasetin önemli bir parçası olarak iktidar politikalarına muhalefet her daim yasal engeller, kısıtlayıcı politikalar ve baskıcı yöntemlerle sınırlandırılmaya çalışılmıştır. Bu yönüyle sivil, askeri ve bürokratik vesayet odaklarına karşı mücadele Türkiye’de demokrasi ve toplumu savunma mücadelesi olagelmiştir.

Demokratik siyasetin engellenmesi, muhalif siyasetin ve kadın mücadelesinin baskılanması AKP iktidarı, özellikle de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde form değiştirerek varlığını sürdürmüş ve günümüzde en antidemokratik, baskıcı yöntem ve politikalara ulaşmıştır. Yürütme erkinin yasama ve yargı erkine karşı mutlak konumu, başta partimiz olmak üzere demokratik siyasette ısrar eden her türlü siyasi ve toplumsal muhalefeti bastırmak için kullanılmaktadır. Özcesi yasama, yürütme ve yargı erklerinin tek bir kişide toplanması ve bunların gerek toplumsal gerekse siyasal muhalefeti baskılamak için kullanılması ülkeyi bir rejim krizine götürerek ülke demokrasinin dünyanın en alt sıralarında yer almasına neden olmuştur.

Partimiz HDP şahsında geliştirilen her türlü baskı, şiddet ve zor kullanımının yanı sıra, her yıl binlerce gözaltı ve tutuklamayla yargı organı iktidar partisinin yaptırım aygıtı olarak kullanılmaktadır. Yine, Kobane Kumpas Davası gibi kumpas davaları, Partimize açılan kapatma davaları, kayyım atamalarıyla halk iradesinin gasp edilmesi ve sürekli benzer gerekçelerle Anayasaya aykırı biçimde, yüzbinlerce oy almış milletvekillerimizin dokunulmazlıklarının kaldırılması ve vekilliklerinin düşürülmesi; halk iradesine ve demokratik siyasete yönelik siyasi darbeler olarak işleme devam etmektedir. Tüm bu uygulamalar en hafif tabiriyle 1876 yılından bu yana kullanılan seçme ve seçilme hakkının gasp edilmesi, toplumun geniş kesimlerini ve bu toprakların kadim halklarından biri olan Kürt halkının iradesinin yok sayılması ve kendini bir kadın partisi olarak tanımlayan partinin baskılanması sonucu kadın iradesinin ve mücadelesinin baskılanması anlamına gelmektedir.

Bütün müdahale ve baskılara rağmen demokratik siyasette ısrar eden partimize, demokratik taleplerde bulunan toplumsal muhalefete ve tüm muhalif siyasi parti ve gruplara dönük bu baskılar ülke demokrasinin gelişmesinin önündeki engeller olmanın yanı sıra ülkenin bugün içinde bulunduğu ağır siyasi ve ekonomik krizlerin de asıl nedeni olmaya devam etmektedir. Muhalif siyasetin bu şekilde baskılanması iktidarın meşruiyet zeminini zayıflattığı gibi toplumu bir arada tutan dinamiklerin de çökmesine neden olmaktadır.

Partimizin ısrarcısı olduğu ve ağır bedeller ödeyerek mücadelesini yürüttüğü demokratik siyaset kanalları, toplumsal muhalefet ve hak odaklı mücadeleler bu ülkede yaşayan her bir birey için hayati noktadadır. Bu kanaların baskı ve zor yolu ile engellenmeye çalışılması bir ülkeyi ülke yapan, bir toplumu toplum yapan tüm değerlerin, siyaset kurumunun ve demokrasinin ciddi biçimde çözülmesi demektir. Bu sebeple, demokrasi tarihini doğru okumak, demokrasinin geleceğini kurtarmak anlamına gelen demokratik siyaset kanallarının önündeki engellerin kaldırılması, muhalif siyasete ve kadın mücadelesine dönük baskıların sonlandırılması için meclisteki tüm partilerin bir araya gelip bir yol haritasının belirlenmesi için bir araştırma komisyonun kurulması elzemdir.

1 Mart 2022