"Dış güçler"in açığa çıkarılması ve alınması gereken önlemlere ilişkin Meclise araştırma önergesi sunduk

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, iktidarların ülkenin yaşadığı ekonomik, siyasal ve toplumsal krizleri kendi sorumluluk alanlarından çıkarmak adına sık sık ‘dış mihraklar’, ‘dış güçler’ gibi söylemlere başvurduğu hatırlatarak, kim oldukları merak konusu olan bu ‘dış güçlerin’ araştırılması, açığa çıkarılması ve alınması gereken önlemlerin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla Meclis'e araştırma önergesi verdi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Türkiye’de siyasi iktidarlar ülkenin yaşadığı ekonomik, siyasal ve toplumsal krizleri kendi sorumluluk alanlarından çıkarmak adına sık sık ‘dış mihraklar’, ‘dış güçler’ gibi söylemlere başvurmaktadır. Siyasi iktidarların yaşadığı çoklu krizler bu söylemlerle aşılmaya çalışılmaktadır. Sürekli Türkiye’ye operasyon çektikleri iddia edilen, kim oldukları merak konusu olan bu ‘dış güçlerin’ araştırılması, açığa çıkarılması ve alınması gereken önlemlerin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla Anayasa’nın 98 inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim.

 

GEREKÇE

‘‘Türkiye’nin krize girmesine neden olan dış güçler ve dış mihraklar’’ söylemi her dönemde siyasi iktidarların kendi yarattıkları çoklu krizleri örtmenin de bir aracı olmuştur. Bu söylem neredeyse her tıkanma ve sıkışma anında dolaşıma sokulmuştur. 

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir zamanlar kullandığı şu ifadeler konuyu özetler niteliktedir: “Şimdi tabii bizde bir adet var. Yani ülkede başımıza bir şey geldiği zaman hemen dış kuvvetler deriz, dış güçler deriz. Bunlara isimler de buluruz. Ve bunlar sebebiyle ayağa kalkamıyoruz, kalkınamıyoruz, birliğimiz beraberliğimiz bozuluyor falan filan. Ben buna katılmıyorum. Eğer sizin bünyeniz güçlüyse bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin o bünyenize zarar veremez.”

Ancak bu sözlere rağmen AKP iktidarları döneminde de bu yaklaşımın tam tersi söylemler gelişmiş, her kriz anında ‘dış güçler ülkemize operasyon çekiyor’ ifadeleri sıkça duyulmuştur. Zaman zaman ekonomi ve finans alanında yaşanan krizler; zaman zaman ise toplumsal muhalefet karşısında ‘dış güçlerin müdahalesi var’ söylemi gündeme damgasını vurmuştur. Örneğin iktidarın ilk dönemlerinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının verdiği notlarla övünen iktidar, notlar kırılınca bu kuruluşları ‘dış güçlerin operasyon çekmek için kullandıkları aparatlar’ olarak nitelendirmiştir. 

Yine son haftalarda ortaya atılan rüşvet, irtikap, gasp, cinayet gibi oldukça ağır suçları barındıran; siyaset-bürokrasi-mafya arasında yaşanan kirli ve gayri meşru ilişkilere işaret eden çeşitli iddiaların araştırılması gerekirken, bu iddialar da iktidar sözcüleri ve mensupları tarafından ‘dış güçlerin oyunu ve uluslararası operasyon’ olarak nitelendirilmiştir. Oysa Erdoğan, daha geçen yıl, ‘artık kimsenin operasyon çekemeyeceği bir Türkiye var’ demişken, açıklamaların iktidar sözcüleri ve bakanlar tarafından tam aksi yönde yapılması kamuoyunda hayrete neden olmuştur. 

‘Dış güçler’ söyleminin ardında kimlerin olduğunun tespiti ve bunun kamuoyuyla paylaşılması,  “Türkiye’ye operasyon çeken dış mihraklar kim?” sorusunun yanıtını merak eden kamuoyunu da rahatlatacaktır. Zira kimi zaman iktidar sözcüleri tarafından da işaret edilen ve ülkemiz üzerinde oyun oynadığı iddia edilen ABD, AB üyesi devletler, İngiltere, İsrail gibi ülkelerle aynı zamanda yakın ticari ve ekonomik ilişkiler içinde olduğumuz gerçeği toplumda kafa karışıklığına yol açmakta, ‘dış güçler’ söylemi ve dış politikada atılan adımlar inandırıcılığını yitirmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Avrupa Konseyi ve bağlı kurumları, Avrupa Birliği ve bağlı kurumları, askeri alanda NATO, tek taraflı ve çok taraflı uluslararası ilişkileri de göz önüne alındığında, bu söylem dış politikada tutarsızlığa yol açmaktadır. 

Ülkemizi rahatsız eden, kalkınma ve büyümeye engel olan, adeta pusuda bekleyen, hemen her konuda kriz çıkartarak iktidarları değiştirmeye çalışan ‘dış güçlerin’ kimler ve hangi çevreler olduğunun araştırılması, buna karşı önlemlerin değerlendirilmesi elzem hale gelmiştir. Bu konunun araştırılması için Meclis Araştırma Komisyonu kurulması parlamentonun sorumluluğundadır.

Hakkı Saruhan OLUÇ - Meral DANIŞ BEŞTAŞ
HDP Grup Başkanvekilleri

16 Haziran 2021