EFA: Türkiye’deki demokratik değerleri korumak için uluslararası toplum hareket geçsin

Daha önce partimizle dayanışma mesajı da yayımlayan Avrupa Hür İttifakı (EFA) genel kurulunda Türkiye ve partimiz ile ilgili bir karar tasarısı kabul edildi. HDP Dışilişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Hişyar Özsoy da karar tasarısı görüşülürken genel kurula katılarak, Türkiye’deki güncel siyasi durum ve HDP’ye yönelik devam eden saldırılar hakkında bilgi verdi.

EFA Başkanı Lorena López de Lacalle tarafından genel kurula sunulan karar tasarısında; saldırıların Kürtlerle sınırlı kalmadığı ülkenin her köşesine yayılıp tüm kesimleri hedef aldığı belirtildi. Yine Kuzey ve Doğu Suriye'deki savaşın da yaşananlardan bağımsız ele alınamayacağı ve savaş konseptinin Türkiye’deki otoriter rejiminin AB ile müzakere pozisyonunu güçlendirmek için uygulamaya koyduğu küresel bir planın parçası olduğu ifade edildi.

Avrupa genelindeki özerklik yanlısı sol ve liberal partilerin çatı partisi olan EFA’nın genel kurulunda kabul edilen kararda şu ifadeler yer aldı:

Avrupa Hür İttifakı,

1. Türkiye'de temel özgürlüklerin ve hukukun üstünlüğünün 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinden sonra sürekli olarak kötüleşmesinden duyduğu derin endişeyi tekrar ifade eder.

2. Uluslararası topluma, Türkiye'deki demokratik değerlerin korunmasına katkıda bulunmak için sözden eyleme geçme çağrısı yapar.

3. Kayyım atamalarının eşbaşkanlık sisteminin ilk hedefi haline gelmesini -ki özellikle kadın eşbaşkanları etkilemektedir- kınamaktadır.

4. Kadın hareketlerine, siyasi partilere, sendikalara, sivil topluma, uluslararası ve sivil toplum kuruluşlarına eşbaşkanlık ve eşit temsiliyeti teşvik etme ve uygulama çağrısında bulunur.

5. Türkiye hükümetini, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartını ve özellikle ilgili şartın 4, 5 ve 6. maddelerini uygulamaya çağırır.

6. Türkiye hükümetini kendi anayasasına uymaya ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni uygulamaya çağırır.

7. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesindeki davasına ilişkin son kararda da belirttiği üzere, muhalefet lideri ve cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın Türk yetkililerince derhal serbest bırakılması çağrısında bulunur.

8. Bölgedeki savaş ve istikrarsızlaşmanın sonuçlarının ciddiyetine dikkat çeker.

9. Yeni Avrupa Komisyonu ekibini Türkiye üzerine çalışacak bir Kapsamlı Kriz Yönetim Komisyonu oluşturmaya davet eder.

10. Avrupa Komisyonundan Türkiye ile yapılan tüm siyasi, sosyal veya ekonomik anlaşmalara insani standartlar ve temel haklarla ilgili koşul maddelerinin dahil etmesini ister.

11. Avrupa Komisyonu'nu Türkiye'ye yönelik hedefli yaptırımlar uygulamaya ve son çare olarak da AB-Türkiye Gümrük Birliğini askıya almaya çağırır.

12. Türkiye'ye yönelik AB genelinde, teknoloji ürünleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir silah ambargosu uygulanması çağrısı yapar.

13. AB üye devletlerden çok daha güçlü bir taahhüt göstermeleri çağrısı yapar.

14. Sivil toplum kuruluşlarına, parlamentolara, yerel ve bölgesel yetkililere, uluslararası dayanışmayı gerçekleştirmenin ana aracı olarak temasları ve ikili anlaşmaları teşvik etmeye çağırır.

15. EFA Bürosuna bu kararı konseye, komisyon başkanına, Kriz Yönetimi Komiserine, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisine, Türk Cumhurbaşkanına, Türk hükümetine ve Parlamentosuna iletmesi talimatını verir ve bu kararın Türkçe ve Kürtçeye çevrilmesini ister.

3 Ekim 2020