Eğitim sistemi kriz haline gelmiştir

Gençlik Meclisi Sözcümüz Dersim Dağ'ın açıklaması:

AKP iktidara geldiği günden beri eğitim sistemi sürekli gerilemektedir. Gençlerin, öğrencilerin gelecek hayalleri ve emekleri, değiştirilen sınav sistemleriyle heba edilmektedir. Ekonomik, sınıfsal, cinsiyete bağlı eşitsizlikler ve anadilinde eğitim gibi en temel konular AKP iktidarının çözmeye yanaşmadığı, aksine çeşitli düzenleme ve uygulamalarla daha da çetrefilli hale getirdiği temel sorunlar olarak kalmaya devam etmektedir. Okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar eğitimin bütün kademeleri en temel işlevlerini yerine getiremez haldedir. Öğrencileri ‘’yarış atına’’ çeviren eğitim sistemi yıllardır yapısal sorunlar biriktiren bir kriz haline gelmiştir. Özellikle pandemi süreciyle işlemez hale gelen eğitim politikaları öğrenciler arasındaki eşitsizlikleri derinleştirmiştir. Her çözümsüzlük yeni çözümsüzlükle değiş tokuş edilmekte, müfredat ve sınav sistemi değişiklikleri başta öğrenciler olmak üzere herkesi mağdur etmektedir. 

Okullardan mezun olan milyonlarca öğrencinin işsiz kalması ve gelecek kaygısı taşıması eğitim sisteminin baştan sona değiştirilmesi gerektiğinin en açık göstergesidir. Bireyleri üretim ve toplumsal gelişimle ilişkilendiren, onları hayata hazırlayan ezberci ve yarıştırıcı değil yaratıcı ve geliştirmeye yönelik politikaların uygulanması gerekmektedir. Öğrencilere başta anadili olmak üzere, istedikleri dili öğrenme ve geliştirme imkânları sunulmalıdır. Yetenek ve beceriye göre alanlar açılmalıdır. Bunlar için nitelikli okulların sayısı artırılmalı; istikrarlı, özgür ve adaletli bir sınav sistemi inşa edilmelidir.

Öğrenciler, gençler ülkenin geleceğidir. Ülkenin tüm kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmak gençlerin en büyük hakkıdır. İşsizlik, gelecek kaygısı ve umutsuzluk sarmalında gelecek hayallerimizden vazgeçmemeliyiz. HDP Gençlik Meclisi olarak, yarın ki Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm öğrencilere başarılar diliyoruz. Birlikte başarıp dönüştüreceğiz.

Dersim Dağ
HDP
 Gençlik Meclisi Sözcüsü 
17 Haziran 2022