Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonumuz: Asgari ücret insan onuruna yaraşır düzeyde 12.500 TL olsun!

Emek ve Sosyal Politikalar Komisyonu Eş Sözcümüz Cemalettin Yüksel, İstanbul İl Örgütümüzde düzenlediği basın toplantısında komisyonumuzun asgari ücret önerisini açıkladı. Yüksel, açıklamasında şunları söyledi:

Türkiye’de Anayasa'nın 55'inci maddesine göre, asgari ücretin tespitinde çalışanların geçim şartları ve ülkenin ekonomik durumu göz önünde bulundurulur. Yine Türkiye’nin de kabul ettiği İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin asgari ücretle ilgili 23. maddesi “Çalışan herkesin, kendisine ve ailesine insanlık onuruna yaraşır bir yaşam sağlayan ve gerektiğinde her türlü sosyal koruma yolları ile de desteklenen adil ve elverişli bir ücrete hakkı vardır” der. Türkiye’de AKP-MHP iktidarı yıllardır hem uluslararası sözleşmeler hem de Anayasa ve Asgari Ücret Yönetmeliği tarafından belirlenen kriterleri gözetmeyerek ve işçilerin geçim koşullarını ve ülkenin gerçek ekonomik durumunu göz önüne almadan asgari ücreti belirlemektedir. Ekonomik krizin bütün yükü işçilerin, emekçilerin omuzlarına yükleniyor.

Açlık ve yoksulluk artarak devam ediyor

Türkiye tarihinde yaşanan açlık, yoksulluk, gelir adaletsizliği hiçbir dönem bu kadar yüksek olmamıştır. Türkiye'de 25,5 milyon kişi açlık sınırının, 51 milyon yurttaşımız ise yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Kimi araştırma sonuçlarına göre, ülke nüfusunun yüzde 90'ına karşılık gelen 76,5 milyondan fazla kişi aç ve yoksul olarak yaşamaktadır. Yaşanan ekonomik kriz ile Türkiye tarihinde açlık ve yoksulluk sayısı ne yazık ki rekorlar kırmaktadır. Sendikaların 2022 araştırmalarına göre, yoksulluk sınırı 24.185 (4 kişilik aile), açlık sınırının ise 7.552 TL’ye ulaşmıştır. Asgari ücret ise 5.500 TL’dir.

“Temel yurttaşlık geliri” şarttır

Öte yandan dünyada gündem olan “temel yurttaşlık geliri”nin Türkiye’de de gündeme girmesi ve TBMM tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir. Geliri olmayan kişilere belli şartlar altında temel yurttaşlık geliri sağlanmalı, böylece işsizliğe ve yoksulluğa son verilmesi için adım atılması gündeme alınmalıdır. Partimiz bunun için üzerine düşeni yaparak, konunun Meclis gündemine taşınması ve sürekli gündemde tutulması için gerekli çalışmaları sürdürecektir. Emekçilerin insan onuruna yaraşır ekonomik ve sosyal koşullara sahip olmasını savunan partimiz; esnek, sağlıksız, güvencesiz çalışmanın yanı sıra sendikasızlaştırmaya, taşeronlaştırmaya, kazanılmış hakların gaspına, işsizliğe ve iş cinayetlerine karşı insanca yaşam kavgası veren emekçilerin, yıkıma sürüklenen küçük esnafın, ürününün karşılığını alamayan çiftçinin yanında yer alarak taleplerinin karşılanması için mücadelesini daha da yükseltecektir.

Asgari ücret 12.500 TL olsun

HDP olarak, asgari ücret düzeyinin yükseltilmesi, emekli maaşlarının insan onuruna yaraşır düzeye getirilmesi, örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının sağlanması, temel yurttaşlık gelirine dair çalışmalar yapılması kapsamında hayat pahalılığı ve yoksullaşma ile birlikte ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik mücadelemizi aralıksız bir biçimde sürdüreceğiz. Bu kapsamda partimiz, asgari ücret 12.500 TL olsun talebiyle 1-10 Aralık arasında “Asgari Ücret İnsan Onuruna Yaraşır Düzeyde Olsun!” başlığı altında bir kampanya yürütecektir. 

30 Kasım 2022