90’lı yıllarda yaşanılan hak ihlalleri medya tarafından gösterilmedi. Aynı hata günümüzde yapılmamalıdır.