Gadir Hum Bayramı kutlu olsun!

Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Tülay Hatimoğulları'nın açıklaması:

Her yıl Zilhicce ayının 18’inci gününe denk gelen Gadir Hum Bayramı, Arap Alevilerinin en kutsal bayramlarından biri olarak kutlanır. Başta, ağırlıklı olarak Hatay, Adana, Mersin’de yaşayan Türkiye’deki Arap Alevileri olmak üzere bütün Arap Alevilerinin Gadir Hum Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz.

Türkiye halklar ve inançlar bakımından oldukça zengin olsa da, resmi ideoloji bu zenginliği tekleştirme ve asimilasyon politikasıyla yok etmeye çalışmaktadır. AKP iktidarı da bugün bu asimilasyon geleneğini sürdürmekte, tekçi anlayışlarının dışında gördükleri Arap Alevileri ve taleplerini görmezden gelmektedir.

Arap Alevileri yıllardır Gadir Hum Bayramının resmi dini tatil ilan edilmesini talep etmesine rağmen bu talepleri karşılanmamıştır. Din ve vicdan özgürlüğü Anayasa’da ve uluslararası sözleşmelerde sabit olan en temel insan haklarındandır. Düşünce, vicdan ve din özgürlüğü evrensel değerlerdir, bu değerler yaşatıldığı ve korunduğu ölçüde ancak bir arada ortak yaşam temin edilebilir. Yeni yaşamı kurmak üzere “Herkes İçin Adalet” talebimiz ekseninde mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdürmeye devam edeceğiz.

Arap Alevileri için oldukça önemli olan Gadir Hum Bayramının resmi dini tatil olarak ilan edilmesi talebini destekliyor, bu talebin yerine getirilmesini istiyoruz. Türkiye’de ve dünyanın farklı kentlerinde yaşayan Arap Alevilerinin Gadir Hum bayramını bir kez daha kutluyor; bayramın ülkemizde ve Ortadoğu’da barışa, kardeşliğe vesile olmasını diliyoruz.

Tülay Hatimoğulları
Halklar ve İnançlar Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
25 Temmuz 2021