Gelecek Partisi ziyaretimiz: İktidarın kutuplaştırma politikalarına karşı toplumsal barışı kurma imkanı olduğunu gösterebiliriz

Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar, muhalefet partilerini ziyaretleri kapsamında bugün Gelecek Partisini ziyaret ederek Genel Başkan Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Buldan ve Sancar görüşme sonrası Davutoğlu ile birlikte ortak bir basın toplantısı yaptı.

Buldan: Türkiye toplumunun bizden beklentilerini konuştuk

Sayın Başkan ve heyetine teşekkür ediyoruz. Kıymetli bir görüşme gerçekleştirdik. Yaklaşık 2 saatlik bir görüşme yaptık. Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu durumu ve bu durumla birlikte Türkiye toplumunun bizden beklentilerini konuştuk.

Erken seçim talebimizi Gelecek Partisi ile paylaştık 

Ekonomik krizle birlikte Türkiye toplumunun büyük bir beklenti içinde olduğunu konuştuk. Muhalefet partileri olarak bir araya gelip seçim dönemine kadar istişare ederek bu süreci nasıl yürüteceğimize dair görüşlerimizi paylaştık. Bugün Türkiye'nin en önemli ihtiyacının bir erken seçim olduğunu ifade ettik. Bu talebimizi Gelecek Partisi ile de paylaştık. Yarın yapacağımız ziyaretlerde de genel başkanlara ifade edeceğiz. Biz de "hemen acil seçim" diyoruz Türkiye’nin bu mevcut durumdan kurtulabilmesi için. Ancak, erken seçimin olacağı tarihe kadar da bir geçiş dönemine ihtiyaç var. Çünkü bugün Türkiye'de demokrasinin, adaletin, hukukun olmadığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte mağdur olan Türkiye halklarıdır. AKP-MHP hükümeti gündem değiştirmeye çalışsa, bir erken seçimi gündemine almasa ve ekonomik krizi gündem olmaktan çıkarsa bile Türkiye'nin erken seçime ihtiyacı var. Türkiye halklarının içinde olduğu durumu konuşmak ve dertlerine çare olmak zorundayız. Bütün muhalefet ve kamuoyuyla paylaştık, buradan bir çıkış noktası aramak gibi bir sorumluluğumuz var. Ve bu sorumluluk gereği buradayız ve bu konuları konuştuk. Bir kez daha kendilerine bizi ağırladıkları için teşekkür ediyoruz.

Sancar: Bizler toplumun tüm kesimleriyle diyalogu esas alıyoruz

Sayın Davutoğlu ve heyetine bu kapsamlı istişare imkanını sundukları için teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin ihtiyacının diyalog olduğunu, demokratik mekanizmaların en azından muhalefet arasında tereddütsüz işlediğini göstermek istiyoruz. İktidar demokratik işleyişi boğma hedefini ısrarla sürdürüyor ve bu konuda da hiçbir kural tanımıyor. Bizler toplumun tüm kesimleriyle diyalogu esas alıyoruz. Şüphesiz muhalefetle diyalog da bunun çok özel bir bölümünü oluşturuyor. İktidarın, toplumu ayrıştırmak, kutuplaştırmak ve buradan fayda sağlamak istediğini biliyoruz. Muhalefet olarak buna karşı en büyük cevabımız toplumsal barışa katkı sunabileceğimizi göstermektir, toplumsal barışı kurma imkanlarının olduğunu göstermektedir. 

Halkın soyulmasına karşı ortak yolları tartışmaya ihtiyacımız var

Farklılıklarımızla bir araya gelip temel ilkelerde buluşmak, diyalogu sürdürmek, toplumsal barışa seçimleri beklemeden katkıda bulunma yollarını istişare etmek olduğu inancındayız. Görüşmelerimizin bu ihtiyaca katkı sunacağını düşünüyoruz ve buna inancımız var. Böyle bir inancı Sayın Davutoğlu ve heyetinde görmekten de büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Seçim talebimiz var ama hukuksuzluklara ve halkın soyulmasına karşı ortak yolları ve iradeyi nasıl gösterebileceğimizi tartışmaya ihtiyacımız var. Sayın Davutoğlu ve heyetine teşekkürlerimi sunmak istiyorum. 

Ahmet Davutoğlu: Toplumun insan hak ve özgürlükleri zemininde buluşmasının büyük önemi var 

Ben de bu ziyaret ve görüş alışverişi dolayısıyla teşekkür ediyorum. Demokrasiler farklı görüş ve vizyonlara sahip partilerin diyalog kurabilmesi, karşılıklı olarak görüşlerini tartışılabilmesi açısından bir özgürlükler rejimidir. Meşru siyaset zemini içinde olan bütün partiler, Meclis'te temsil edilsin ya da edilmesinler bu müzakerelerde bulundukça ülke huzura kavuşuruz. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına giriyoruz. Hep beraber ya insan haklarına ve temel özgürlüklere dayalı bir demokrasiyi hayata geçireceğiz ya da Türkiye'nin yüzyıl içinde çektiği çileleri, yeni kutuplaşma ve çatışmalara zemin olacak bir vebali herkes omuzunda taşıyacak. Cumhuriyetin 100’üncü yılına giderken bütün siyasi partilerin Türkiye’nin birlik ve beraberliği temelinde, ülke bütünlüğü temelinde, temel insan hak ve özgürlükleri ve toplumun ortak refahı zemininde buluşmasının büyük bir önemi var. 

Ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde erken seçim kaçınılmaz yoldur 

Son dönemlerde vatandaşlarımız yoğun bir ekonomik kriz içinden geçerken bir belirsizlik psikolojisi toplumun her kesimine sirayet ediyor. Bu belirsizliği ortadan kaldıracak en temel faktörlerden birisi de temel ilkeler etrafında siyasi partilerin görüş alışverişinde olmalarıdır. Türkiye’nin ortak refahı, ülke bütünlüğü içinde demokratik hak ve özgürlüklerin yaşanır kılınması yönünde ve gittikçe artan otoriter eğilim karşısında demokratikleşme süreçlerinin desteklenmesi yönünde bir ilkesel zemin oluşması önemlidir. Bu tür ziyaretler böyle bir zemin teşkil etmesi bakımından önem taşıyor. Biz de Sayın Eşbaşkanlara ve heyetine teşekkür ediyoruz. Erken seçim talebini hemen ve acil olarak biz gündeme getirmiştik. Bu derece ekonomik krizin yaşandığı bu dönemde erken seçim demokratik toplumlarda kaçınılmaz yoldur. 

27 Aralık 2021