Gülistan Dokunun akıbetine ilişkin araştırma ve soru önergemiz

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş'ın 5 Ocak 2020 günü kaybolan Gülistan Doku’nun akıbetinin araştırılması ve Doku’nun bulunması ile bu süreçte Doku’nun kaybolmasına karışan veya suç işleyenlerin tespit edilerek haklarında gerekli soruşturmaların yapılması amacıyla TBMM'ye verdiği araştırma ve soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

5 Ocak 2020 günü kaybolan Gülistan Doku’nun akıbetinin araştırılması ve Doku’nun bulunması ile bu süreçte Doku’nun kaybolmasına karışan veya suç işleyenlerin tespit edilerek haklarında gerekli soruşturmaların yapılması amacıyla Anayasa’nın 98 inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim.

GEREKÇE

Kayıp olgusu; kaybolan kişinin akıbetinin hiçbir şekilde bilinemeyeceği için, bünyesinde beklemeyi de barındırdığından yarattığı manevi eza tartışmasızdır. Ne yazık ki Gülistan Doku, tam bir yıldır kayıp olup yaşadığına yahut öldüğüne dair tek bir bulguya dahi ulaşılamamış olması meselenin vahametini ortaya koymaktadır. Bu süreç Dokunun ailesi başta olmak üzere bütün sevenleri için bir işkence halini almıştır. Türkiye toplumunun bütün tepkilerine rağmen Doku’nun bulanamamış olması, Türkiyeli yurttaşları ciddi bir üzüntüye boğmuş ve özellikle kadınlarda ciddi bir korku, endişe ve güvensizlik yaratmıştır.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, tam 1 yıldır kayıptır. Doku’nun son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında görüldüğü ihbarı yapılmış ancak Doku hala bulunamamıştır. Doku'nun bulunması amacıyla arama faaliyetleri yapıldıysa da genç kadının bulunması için yeteri oranda çalışma yapılmamıştır. Ayrıca Doku’yu arama çalışmaları 18 Ağustos’ta sonlandırılmıştır.

Doku’nun hala bulunmamış olmasında en büyük etkenin, ilk anda gerekli müdahalelerin yapılmamış olması ve yargı sürecinin hızlı refleks göstermemiş olduğu şüphe götürmemektedir. Diğer yandan valilikçe yapılan açıklamalar Doku’nun intihar etmiş olduğu yönündeyse de cenazesine ulaşılamamış olması soru işaretlerini artırmakta ve bu olasılığı azaltmaktadır.

Ayrıca, Doku’nun, Munzur Üniversitesi öğrencilerinin para karşılığında cinsel ilişkiye zorlandığına dair hadiselerde karşı duruş sergilediği, hakeza derse geç kalan öğrencilere para cezası kesilmesi şeklindeki uygulamalara karşı çıktığı bilinmektedir. Diğer kritik bilgi de Doku’nın, Tunceli’de görev yapan bir polisin oğlu olarak bilinen ve harp akademisi mezunu olan Rus asıllı Zaynal Abakarov ile olan arkadaşlığıdır. Nitekim, Doku’nun erkek arkadaşı olan Abakarov tarafından darp edilerek bir minibüse konulduğuna dair beyanlar söz konusudur. Ancak ne emniyet ne de yargı bu iddiaları araştırmaya dönük ciddi bir çalışma yürütmemiştir. Ayrıca, Doku’nun kayıp ilanını veren kişinin de Abakarov’un olması ve halihazırda yurtdışına çıkmış olması da Doku’nun kaybedilmesine Abakarov’un neden olduğu şüphelerini arttırmaktadır. Yine Doku’nun kaybolduğu bölgedeki mobese ve HTS kayıtlarına ulaşılamıyor oluşu, Tunceli’deki güvenlik önlemleri nazara alındığında hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir.

Doku’nun annesi ve ablası ise Doku’nun bulunması amacıyla Eylül ayında oturma eylemi başlatmış ancak Doku’yu bulmayan kolluk anne ve ablayı gözaltına almış, haklarında idari para cezası uygulanmıştır. Doku’yu en son gören Zaynal Abakarov’un bu olaydaki dahli hiçbir şekilde sorgulanmazken Doku’nun aile fertlerinin cezalandırılması Abakarov’un kolluk ve yargı tarafından korunduğu şüphesini artırmaktadır.
Ülkede üniversite öğrencisi genç bir kadının bir yıldır kayıp olması büyük bir endişe, korku ve umutsuzluk yaratmışken, bunların giderilmesi yerine üzüntülerini protesto yöntemleriyle ifade edenlerin susturulması ise kaygıları artırmaktadır.

Gülistan Doku’nun bulunmasına dair yapılan çalışmaların hiçbirisi meseleyi aydınlatmamış olup parlamento çatısı altında kurulacak olan bir komisyon eliyle çalışmalar yürütülmesi toplumda oluşan kaygıların giderilmesi bakımından son derece önemlidir.

Soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı YardımcısıFuat OKTAY tarafından Anayasanın 98. ve İçtüzüğün 96 ile 99. maddeleri uyarınca yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2’nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, tam 1 yıldır kayıp. Doku’nun son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü yakınlarında görüldüğü ihbarı yapılmış ancakDoku hala bulunamamıştır. Doku'nun bulunması amacıyla arama faaliyetleri yapıldıysa dagenç kadının bulunması için yeteri oranda çalışma yapılmamıştır. Ayrıca Doku’yu arama çalışmaları 18 Ağustos’ta sonlandırılmıştır.

Doku’nun hala bulunmamış olmasında en büyük etkenin, ilk anda gerekli müdehalelerin yapılmamış olması ve yargısal sürecin hızlı refleks göstermemiş olduğu şüphe götürmemektedir. Diğer yandan valilikçe yapılan açıklamalar Doku’nun intihar etmiş olduğu yönündeyse de cenazesine ulaşılamamış olması soru işaretlerini artırmakta ve bu olasılığı azaltmaktadır.

Ayrıca, Doku’nun, Munzur Üniversitesiöğrencilerinin para karşılığında cinsel ilişkiye zorlandığına dair hadiselerde karşı duruş sergilediği, hakeza derse geç kalan öğrencilere para cezası kesilmesi şeklindeki uygulamalara karşı çıktığı bilinmektedir. Diğer kritik bilgi de Doku’nın, Tunceli’de görev yapan bir polisin oğlu olarak bilinen ve harp akademisi mezunu olan Rus asıllıZaynal Abakarov ile olan arkadaşlığıdır. Nitekim, Doku’nun erkek arkadaşı olan Abakarov tarafından darp edilerek bir minibüse konulduğuna dair beyanlar söz konusudur. Ancak ne emniyet ne de yargı bu iddiaları araştırmaya dönük ciddi bir çalışma yürütmemiştir. Ayrıca, Doku’nun kayıp ilanını veren kişinin de Abakarov’un olması ve halihazırda yurtdışına çıkmış olması da Doku’nun kaybedilmesine Abakarov’un neden olduğu şüphelerini arttırmaktadır. Yine Doku’nun kaybolduğu bölgedeki mobese ve HTS kayıtlarına ulaşılamıyor oluşu, Tunceli’deki güvenlik önlemleri nazara alındığında hayatın olağan akışına aykırılık teşkil etmektedir.
Doku’nun annesi ve ablası ise Doku’nun bulunması amacıyla Eylül ayında oturma eylemi başlatmış ancak Doku’yu bulmayan kolluk anne ve ablayı gözaltına almış, haklarında idari para cezası uygulanmıştır. Doku’yu en son gören Zaynal Abakarov’un bu olaydaki dahli hiçbir şekilde sorgulanmazken Doku’nun aile fertlerinin cezalandırılması Abakarov’un kolluk ve yargı tarafından korunduğu şüphesini artırmaktadır.

Ülkede üniversite öğrencisi genç bir kadının bir yıldır kayıp olması büyük bir endişe yaratmışken, bu endişenin giderilmesi yerine kaygılarını protesto yöntemleriyle ifade edenlerin susturulması ise kaygıları artırmaktadır.

Bu bağlamda,
1. Gülistan Doku nerede?
2. Gülistan Doku'nun kaybolması ile ilgili yürütülen araştırma ve soruşturmalar neden sonuçsuz kalmıştır?
3. Gülistan Doku’nun bulunamamasının, şüpheli ZaynalAbakarov’un babasının polis olmasıyla bir bağlantısı tespit edilebilmiş midir?
4. Şüpheli olarak adı geçen Zaynal Abakarov’un korunduğuna dair iddialar araştırılmış mıdır? Şayet Zaynal Abakarov korunuyorsa kim yahut kimlerin koruduğu tespit edilmiş midir?
5. Tunceli’de üst düzeyde uygulanan güvenlik tedbirlerine karşın, Gülistan Doku’nun kaybolduğu bölgedeki mobese ve HTS kayıtlarına ulaşılamama sebepleri araştırılmış mıdır? Elde edilen bulgular ne yöndedir?
6. Kolluk görevlileri neden Gülistan Doku’nun kaybolduğu ilk günlerde ‘intihar’ ihtimaline ağırlık vermiş ve Doku’nun kaybolması ile ilgili delillerin zamanında tespit edilmesini engelleyici rol üstlenmiştir?
7. Gülistan Doku’nun kaybolması ile ilgili olarak gözaltına alınan olmuş mudur?
8. Neden Doku’nun arkadaşları dosyada tanık olarak dinlenmemiştir?
9. Doku’nun kaybı ile ilintili dosyada neden yargılama tel taraflı yürütülmektedir?
10. Gülistan Doku’nun bulunması için oturma eylemi yapan anne ve ablanın gözaltına alınma ve para cezası yaptırımına maruz bırakılmalarının sebebi nedir?
11. Neden Doku’nun kaybolmasında dahli olanlar yerine mağdurlar cezalandırılmaktadır?
12. Neden Doku’nun bulunmasına yönelik talepler susturulmak istenmektedir?
13. Gülistan Doku’nun kaybolmuş olması akıbetinin ise hiç bilinmiyor olması normal bir gelişme midir? Doku’nun bulunmaması ise kaybında dahli olanların korunmak istemesi arasında bir rabıta var mıdır?
14. Gülistan Doku'nun kaybolmasında dahli bulunanlar hakkındaki yargı süreci ne aşamadadır? Gülistan Doku’nun akıbetinin ne olduğuna dair çalışmalar devam edecek midir?

5 Ocak 2020