HDP Şırnak Milletvekili Selma Irmak, infaz kanununda değişiklik yapılması için Meclis Başkanlığına kanun teklifi sundu.

Irmak, teklifin gerekçesinde, "Hem tutuklulara hem de mahkûmlara uygulanan denetimli serbestlik kararları Türkiye'de son dönemlerde mahkemelerce yoğun olarak kullanılmaya başlanmış olsa da denetimli serbestliğin tümüyle amacına ulaşıldığını söylemek mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı. Irmak, gerekçede, "Hükümlülerin koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri. Bir diğer düzenleme ile hasta, engelli ya da yaşlı hükümlülerin rapor almalarında Adli Tıp Kurumu'nun tek yetkili organ olmasının önüne geçilmesidir. Adli Tıp Kurumu'nun bilimsellikten uzak ve taraflı, siyasi kararları hasta tutukluların maruz kaldığı önemli bir diğer sorundur. Hasta tutuklu ve hükümlülerin durumlarının ciddiyetle incelenebilmesi için sağlık konusunda devlet eliyle yaratılan bu tekelleşmenin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlülerin serbest bırakılabilmesi hususunda bir süreye tabi tutulmalarının bu düzenlemeyle önüne geçilmesi amaçlanmıştır" vurgusunu yaptı.

Irmak'ın verdiği kanun teklifinde şu değişiklikler öngörülüyor:

Madde 1- 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 105/A maddesinin ikinci ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış; birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
(1)Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla; koşullu salıverilmesine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir.
(3) Yukarıda düzenlenen infaz usulünden;
a) Sıfır-altı yaş grubunda çocuğu bulunan ve koşullu salıverilmesine üç yıl veya daha az süre kalan kadın hükümlüler,
b) Maruz kaldıkları ağır bir hastalık, engellilik veya kocama nedeniyle hayatlarını yalnız idame ettiremeyen hükümlüler, diğer şartları da taşımaları hâlinde yararlanabilirler. Ağır hastalık, engellilik veya kocama hâli; Adli Tıp Kurumu'ndan ya da tam teşekküllü hastaneleri, eğitim-araştırma hastaneleri, üniversite hastanelerinden birinden alınan raporla belgelendirilmelidir.

18.07.2014