İnternet sağlayıcıları tarafından kullanıcı bilgilerinin BTKya gönderilmesine ilişkin önergemiz

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, internet sağlayıcıları tarafından kullanıcı bilgilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesi skandalını Meclis gündemine taşıdı. Bu skandalın önüne geçilmesi, kişisel verilerin korunması, hak ve özgürlüklerin ihlalinin engellenmesi amacıyla verilen araştırma önergesinde şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İnternet sağlayıcıları tarafından kullanıcıların bilgilerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na gönderilmesi skandalıyla yurttaşların anayasal ve yasal haklarının ihlal edildiği ortaya çıkmıştır. Söz konusu skandalın önüne geçilmesi ve kişisel verilerin korunması, hak ve özgürlüklerin ihlalinin engellenmesi amacıyla Anayasa'nın 98'inci, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü 'nün 104'üncü ve 105'inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

GEREKÇE

AKP-MHP iktidarı, yasaklayıcı, denetimi ve gözetimi esas alan politikalarıyla Türkiye toplumunu tam bir cendereye, mutlak kontrol ağlarının içerisine almak istemektedir. Hükümetleri dönemi boyunca tedrici olarak otoriter ve baskıcı-yasaklayıcı uygulamaları devreye koyan AKP’nin, 2016 yılından sonra kurduğu koalisyonla birlikte toplumu ve özgürlükleri tehdit olarak görme yaklaşımı bir tür psiko-politik sindirme ihtiyacı doğurmuştur. Kendisinden farklı düşünen yurttaşını hedef olarak belirleyen bu iktidar ittifakı, mutlak baskı araçlarını arttırdıkça kırılganlaşmakta ve kırılgan hale geldiğini hissettikçe de toplumun tümünü cendereye almaya çalışmaktadır.

Güvenlikle ilgili sorunları özgürlük ve demokrasi ekseninde çözmek yerine, toplumu zapturapt altına alma üzerinden muhalefeti etkisizleştirmek isteyen bu iktidar ittifakı, her türlü gözetleme ve denetleme düzeneklerini devreye koymaya ve tam kontrollü bir mutlak tahakküm yaratmaya yönelmiştir. Böylece demokratik gerilemenin yaşanması, demokrasi kırıntılarının ortadan kaldırılması, kişi hak ve özgürlüklerinin askıya alınması ve özel yaşamın gizliliği ilkesinin ihlal edilmesi ile söz konusu mutlak kontrolü esas alan politikaların uygulanması başlandı.

Demokrasinin, kişi hak ve özgürlüklerinin ortadan kaldırılmasını esas alan politika tercihleri neticesinde bu ittifak, teknolojik araçlarla her anı ve her kişiyi takip eden bir distopyayı inşa etmek istemektedir. Halkı iktidarına düşman gören bu psiko-politik zihin haritası ve ruh hali, Türkiye’yi hukukun üstünlüğü, basın özgürlüğü ve demokrasi evrensel endekslerinde her geçen yıl biraz daha geriye götürmektedir.

Bu kapsamda, kamuoyuna da yansıyan bilgilere göre Türkiye, 2021 yılında Hukukun Üstünlüğü Endeksi'nde 139 ülke arasında 117'inci sırada yer almıştır. Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye, 180 ülke içerisinde 149'uncu sırada yer almıştır. Yine Türkiye, Demokrasi Endeksi'nde 2021 yılında 167 ülke arasında 103'üncü olmuştur. Türkiye, 21 ülkenin değerlendirildiği Batı Avrupa bölgesinde ise son sırada yer almıştır.

Türkiye’nin uluslararası görünümünü negatifleştiren ve hemen herkesi düşman belleyen iktidar bloku uygulamalarının son örneği ise Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) skandalıdır. Buna göre yürütme erkinin bir parçası olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı BTK’ya yurttaşların tüm internet yazışmaları isim ve soyisimleriyle ve mevcut lokasyonlarıyla birlikte iletilmektedir. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, milyonlarca kullanıcının bilgilerinin kimlikleriyle birlikte, hangi internet sitelerini ziyaret ettikleri ve hangi uygulamaları kullandıkları BTK’ya gönderilerek mutlak bir gözetim distopyası hayata geçirilmektedir.

Özel hayatın gizliliğine ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırı bir şekilde kişilerin, suç şüphesi dahi olmadan potansiyel suçlu olarak varsayılıp iletişim, konum ve gezinti geçmişlerini kayıt altında tutmak, açıkça hukuksuzdur ve Anayasa’ya aykırıdır. İnternet kullanıcılarının bilgilerinin her saat başı BTK’ya gönderilmesi en hafif deyimiyle hukuki ve siyasi bir skandaldır. Çünkü BTK’nın bu bilgileri ne yönde kullanacağı ve kimin çıkarına bilgileri düzenleyeceği açıktır. AKP-MHP iktidarı lehine kullanılacak bu bilgilerle totaliter ve baskıcı-yasaklamacı uygulamaların bir yenisi daha yurttaşların hayatlarına girecektir.

Bu kapsamda, söz konusu uygulamalar Anayasa’nın amir hükümlerine ve uluslararası ile ulusal hukuka açıkça aykırıdır. Toplumu bir bütün olarak tehdit olarak belleyen ve bu kapsamda her türlü hukuku hiçe sayan uygulamalara son verilmesi için bir Meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz.

25 Haziran 2022