İzmir İl Binamıza yapılan silahlı saldırının tüm boyutlarının araştırılması için Meclise araştırma önergesi verdik

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un İzmir İl Binamıza yapılan ve partili arkadaşımız Deniz Poyraz’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili olarak siyasi iklimin sebep olduğu toplumsal kutuplaşmanın bu katliam girişiminde oynadığı rolün tüm boyutlarının detaylı şekilde araştırılması için Meclis'e araştırma önergesi verdi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA                    

17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir İl Binasına yapılan ve partili arkadaşımız Deniz Poyraz’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili olarak siyasi iklimin sebep olduğu toplumsal kutuplaşmanın bu katliam girişiminde oynadığı rolün tüm boyutlarının detaylı şekilde araştırılması için amacıyla Anayasanın 98. ve TBMM İç Tüzüğün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederim.

GEREKÇE

17 Haziran 2021 tarihinde İzmir HDP İl Binasına yönelik katliam girişimi planıyla yapılan silahlı saldırıda partili arkadaşımız Deniz Poyraz yaşamını yitirmiştir.

Özellikle 2015 yılından itibaren partimiz yüzlerce saldırıya uğramıştır. Parti binalarımız yakılmış, çalışanlarımız darp edilmiş, bunlar karşısında yargı, failleri cezasızlıkla ödüllendirmiştir. Sonrasında partimiz seçilmişlerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, il ve ilçe yöneticilerine ve üyelerimize ağır bir saldırı ve tutuklama furyası başlatılmış. Bu dalga bugünlerde 6-8 Ekim davası ve son olarak da AYM’de kapatma davasıyla sürmektedir. Altı milyondan fazla oya sahip ve meclisin üçüncü büyük partisi olan HDP, iktidar güçleri tarafından marjinalize ve kriminalize edilmeye çalışılmaktadır. .

Türkiye siyasi tarihinin son dönemlerinde ilk defa bir siyasi parti il binası silahlı saldırıya uğrayarak partililere yönelik katliam girişimi gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla bu saldırı, sadece adli boyutları ile değil, demokratik siyasete ve Anayasa’da açıkça tanımlanan seçme, seçilme, siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma hakkına karşı da yapılmış kabul edilmek durumundadır.

Kuşkusuz ki, partimize yönelik yapılan katliam girişimi etkin bir adli soruşturmanın konusu olmak zorundadır. Ve fakat bunun yanı sıra adli soruşturmanın boyutlarını aşacak şekilde araştırılması gereken bir katliam girişimi ve Anayasal ihlal ile karşı karşıyayız. Çünkü partimize yönelik gerçekleştirilen katliam girişimi aynı zamanda siyasal iklimin toplumsal ayrıştırma ve iktidarın düşmanlaştıran/toplumu kutuplaştırıcı söyleminin bir parçasıdır. AKP-MHP ittifakı, siyasi rakibi olan HDP’yi her düzlemde hedefleştirmiş, yargı kurumlarının üzerinde baskı kurmaya varacak düzeyde çağrılar yapmış, kimi zaman açık ya da gizli tehditler dile getirmiştir. Bütün bu yaratılan atmosfer partimizi hedef haline getirmiştir. Bu hedefleştirme sadece siyaset alanında değil basın yayın eliyle de katmerleştirilmiş, adeta toplumda HDP düşmanlığı örgütlenmiştir. Partimizin hedef haline getirilmesi ile demokratik siyaset hakkı engellenmek istenmiş, bu durum tüm Türkiye’yi ve siyasi partileri ilgilendiren bir konu haline gelmiştir.

Öte yandan partimize yönelik saldırıda kullanılan tetikçinin mensubu olduğu siyasi düşünce ve Suriye’de silahlı görüntülerinin işaret ettiği gerçekler doğrudan TBMM’nin ve siyasi partilerin ilgi alanına girmektedir. Siyasi partilerin birbirine karşı kullandıkları dil ve tertibatlar anayasal düzene yönelik saldırılara dönüşmekte, Türkiye’de hukuku ve anayasal kurumları ortadan kaldırmaya yönelmektedir.

Bu kapsamda, 17 Haziran 2021 tarihinde HDP İzmir İl Binasına yapılan ve partili arkadaşımız Deniz Poyraz’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili olarak siyasi iklimin sebep olduğu toplumsal kutuplaşmanın bu katliam girişiminde oynadığı rolün tüm boyutlarının detaylı şekilde araştırılması için amacıyla Meclis Araştırması açılmasını talep ediyoruz.

22 Haziran 2021