Ev işçilerinin çalışma koşulları düzenlenmeli, sosyal güvenceye kavuşturulmalı, sendikalaşma ve örgütlenme hakkı tanınmalıdır. İş kazası ve meslek hastalıkları yaşanmaması için, çalıştıkları işyerlerinde, önleyici tedbirlerin alınması zorunlu tutulmalı ve bu koşullar denetlenmelidir.