Kadın vekillerimizden TJA aktivistlerinin gözaltına alınmasına ilişkin soru önergesi

Kadın vekillerimiz 25 Kasım Kadına Yönelik Uluslararası Şiddetle Mücadele ve Dayanışma Günü sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Diyarbakır, İzmir, Siirt, Antep, Ağrı, Muş ve İstanbul’dan 19 TJA aktivisti kadının gözaltına alınarak Ankara’ya getirilmesine ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye 21 soru önergesi verdi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA


Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Anayasa’nın 98. TBMM İç Tüzüğü’nün 96. ve 99. Maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

29 Kasım 2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Diyarbakır, İzmir, Siirt, Antep, Ağrı, Muş ve İstanbul’dan 19 kadın gözaltına alınarak Ankara’ya getirilmişlerdir. Gözaltına alınan kadınlar, kadın özgürlük mücadelesi aktivisti olup erkek-devlet şiddetine karşı her alanda mücadele yürütmektedirler.

Bu kapsamda, Diyarbakır’da 29 Kasım günü gözaltına alınan kadınlardan 13’ü aynı günün akşamına dek araç içinde bekletilmiş ve bu süre zarfında kadınların yemek ve içecek gibi temel ihtiyaçları karşılanmamıştır. 9 saat boyunca kolluk aracı içerisinde bekletilen kadınlar, gözaltına alınan Zeynep Boğa’nın araca alınması ile yola çıkartılmışlardır. Ankara yolunda da aynı şekilde su ve yiyecek ihtiyaçları karşılanmayan kadınlar kolluğun tehdit, hakaret ve bir dizi sözlü tacizine maruz kalmışlardır. Diyarbakır’da gözaltına alınan isimlerden Figen Ekti’nin vertigo teşhisi ve başka sağlık sorunları bulunmaktadır. Ekti’ye kolluk otosu içerisinde ters kelepçe dayatıldığında hastalığı olduğunu ve bunu kabul etmediğini dile getirmesine rağmen kolluk tarafından hukuka aykırı bir biçimde ters kelepçede ısrar edilmiş ve Ekti’nin saçları çekilmiş ve Ekti’ye fiziksel şiddet uygulanmıştır. Ekti başından koparılan bir tutam saç ile avukat görüş kabinine gelmiş ve tüm yaşananları avukatı ile paylaşmıştır. Yol boyu kolluk tarafından psikolojik ve fiziksel şiddete maruz bırakılan 14 kadına Ankara Emniyeti’nde ince arama yapılmak istenmiş ve buna müsaade etmeyen kadınlar tek sıra halinde yüzleri beton duvara dönük şekilde bekletilmişlerdir.

Ankara’ya getirilen kadınların Emniyette bekletildiği süre zarfında kendilerinin avukatları olmasına ve hatta beklemesine rağmen kolluk tarafından “Avukatınız geldi” denilerek yalan beyanda bulunulmuş ve kadınlara avukat olmayan kişiler tarafından sohbet adı altında mülakat yaptırılmak istenmiştir.

Bu bağlamda;

1. 29 Kasım 2022 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında farklı illerden gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen kadınlara fiziksel, psikolojik ve sözlü şiddet uygulandığı bilginiz dahilinde midir? Kolluğun kadınlara yönelik tutum ve davranışları Bakanlığınızca mı belirlenmiştir?
2. Gözaltına alınan kadınların avukatları aracılığıyla paylaştığı ve konusu suç teşkil eden kolluğun şiddeti hakkında Bakanlığınızca bir soruşturma açılacak mıdır?
3. Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde kolluk tarafından yalan beyanda bulunularak avukatların geldiğinin söylenmesi ve ardından gözaltındaki kadınlarla sohbet adı altında mülakat yapılmasının yasal dayanağı nedir?
4. Diyarbakır’da 29 Kasım günü gözaltına alınarak Ankara’ya getirilen Figen Ekti’nin saçlarının kopartılması bakanlığınızın talimatı mıdır? Ekti’ye kötü muamele ve işkence uygulayan kolluğun Ankara’da da görevini devam ettirmesi yönünde talimatı Bakanlığınız mı vermiştir?
5. Diyarbakır’da gözaltına alınan ve kolluk aracı ile Ankara’ya getirilen kadınların henüz yola çıkmadan önce 9 saat gibi uzun bir süre aç ve susuz şekilde araçta bekletilmesinin amacı nedir? Bu durumda oluşan zararın ve ihlalin giderimi konusunda Bakanlığınız neler yapacaktır?
6. Aralarında kanser hastalığı ve vertigo hastalığı bulunan kadınların doktor raporu bulunmasına rağmen maruz kaldıkları kötü muameleler hakkında Bakanlığınız soruşturma açacak mıdır?
7. Gözaltı merkezlerinde ve Emniyette uygulanan ‘ince aramanın’ hukuksal dayanağı nedir? Saatlerce kolluk aracında olan kadınlara Ankara Emniyeti’nde ‘ince arama’ yapıldığından haberdar mısınız?

Soru önergesi veren milletvekilleri:

Meral Danış Beştaş

Ayşe Acar Başaran

Ayşe Sürücü

Dersim Dağ

Dilan Dirayet Taşdemir

Dilşat Canbaz Kaya

Ebru Günay

Fatma Kurtulan

Feleknas Uca

Filiz Kerestecioğlu

Gülistan Kılıç Koçyiğit

Hüda Kaya

Muazzez Orhan

Nuran İmir

Oya Ersoy

Pero Dundar

Remziye Tosun

Serpil Kemalbay

Şevin Coşkun

Tülay Hatimoğulları

Züleyha Gülüm

2 Aralık 2022