Kadın yoksulluğuna karşı panzehirimiz daha fazla örgütlenmek olacaktır!

Kadın Meclisimiz, zamlara karşı yaptığı açıklama:

Bugün güne yine zamlarla uyandık. Ekonomik krizin faturasını halka kesen Saray rejimi, maaşlara yaptığı artış teklifiyle halkın gözünü boyarken kadınları daha fazla yoksulluğa mahkum ediyor. Yapısal bir sorun haline gelen kadın yoksulluğu, zamlarla birlikte katmerleşerek büyüyor. 

Derin bir emek sömürüsü altında esnek, güvencesiz ve en düşük ücretlerle çalışmaya maruz bırakılan kadınlar, yoksullaştıkça hayatlarındaki şiddet sarmalı daha da ağırlaşıyor.Geçim derdi ve zamlar kadınları istismara ve şiddete daha açık hale getiriyor. 

Neden mi? 

Çünkü; evlerde yoksulluk kadınların yükünü artırıyor. Kiralardan, fiyat artışlarından kaynaklı yaşanan zorunlu evliliklerin en büyük mağduru yine kadınlar oluyor. 

İlk işten atılanlar kadınlar oluyor. Erkek egemen aile ve cinsiyetçi toplumsal iş bölümü bakış açısı gereğince güvenceli işlerde erkekler istihdam ediliyor. 

Kadınlar aileleriyle birlikte yaşamak zorunda bırakılıyor, okuyorsa okulu bırakmak, yalnız yaşıyorsa ailesinin yanına yerleşmek zorunda kalıyor. 

Boşanma eşiğindeyse ve erkek şiddetine maruz kalıyorsa boşanmaktan vazgeçerek şiddet ortamında kalmayı tercih etmek zorunda kalıyor. 

Parça başı olarak evlere iş alan kadınlar, giderler karşılanmadığından işin miktarını artırarak, yani daha fazla çalışarak zamların ve bu devasa pahalılığın üstesinden gelmeye çalışmak zorunda kalıyor. 

Evde bakım politikaları ile sosyal yardım adı altında verilen oldukça düşük maddi destekler kadını aileye hapsediyor. 

Biz kadınları yoksulluğa muhtaç hale getiren Saray rejimi bilmeli ki; emek sömürüsüne, yoksulluğa ve cinsiyetçiliğe maruz kalmadığımız bir yaşam için mücadelemiz sürecektir. Zamlara ve kadın yoksulluğuna karşı panzehirimiz, erkek egemen iktidara ve politikalara karşı daha fazla örgütlenmek, daha fazla yan yana olmak, daha fazla dayanışmak olacaktır.

Bizi aileye ve erkeğe mahkum kılmaya çalışan, itaatkar ve makbul kadın olmamızı isteyen iktidar büyük yanılıyor. Biz kadınlar dün mücadeleyle kazanmış olduğumuz yaşam tarzımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz.

Tüm kadın örgütlerine, kadın kurumlarına çağrımızdır: Krize, yoksulluğa, güvencesizliğe karşı isyanımızla, öfkemizle yan yana gelerek yaşamak istediğimiz eşit, özgür, sömürüsüz bir yaşam için mücadelemizi büyütelim. 

Halkların Demokratik Partisi
Kadın Meclisi 
7 Temmuz 2023