Kanal İstanbul Projesi için verilen ÇED olumlu kararı yasal ve meşru değildir, geçersizdir

Kanal İstanbul Projesi için verilen ÇED olumlu kararı yasal ve meşru değildir, geçersizdir

Kanal İstanbul ve Yenişehir Rezerv Alanı Projesi, siyasi iktidarın varoluş nedeni haline gelmiştir. AKP- MHP iktidarı bu katliam projesini etap etap uygulamaya çalışmaktadır. Kuzey Ormanları ve sulak alanlar üzerinde inşa edilen, yüzlerce işçinin ölümüne ve yüzlercesinin iş göremez hale gelmesine, sayısız yabanıl için yaşam alanlarının yok olmasına neden olan 3. Havalimanı, 3. Köprü ve bağlantıları bu projenin parçalarından birkaçıdır. Yenişehir Rezerv Alanı için de pek çok yapılaşma, her geçen gün doğal alanların üstüne doğru daha da genişleyerek yapılmaktadır.  

Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak köprü, otoban, yol bağlantıları altında ve kanal güzergahında kalacak konutların sahiplerine TOKİ konutlarından kredi ile ev önerileri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, idareye çağrılarak yer göstermeler, teklifler yapılırken, Küçükçekmece Lagününün çevresine lüks gökdelenler, siteler konuşlanmakta, bir taraftan da projenin farklı aşamaları uygulamaya sokulmaktadır.  

17 Ocak 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kanal İstanbul Projesi için ÇED olumlu kararı verdi. Diğer taraftan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun 6. Maddesinde Çevre Düzeni Plan değişikliği yapılıp 23 Aralık 2019’da onaylandığı belirtilerek 30 Aralık 2019’da Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü WEB sitesinde askıya çıkarıldı. Bu değişikliğin bırakalım onaylanmasını henüz askı süresi dolmadan ÇED olumlu kararı verilmiştir. Küçükçekmece Lagünü, Durusu (Terkos) Gölü ve Havzalarını yapılaşmaya açan “Kanal İstanbul ve Yenişehir rezerv alanı” projesinin kanal kazı ve kıyı limanları yapım işi uygulamaya sokulmaya çalışılmaktadır.

ÇED olumlu kararı verilen projeye göre imara açılan tarım alanları ve su havzaları; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisince kabul edilen ve Belediye Başkanı tarafından 15.06.2009 tarihinde onaylanan ve halen yürürlükte olan 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planına göre koruma altındadır. Bu plana karara göre ÇED olumlu kararı geçersizdir.

Halkın karşı duruşuna, Kanalı istemediğini tüm yasal yollarla ifade etmesine rağmen, yasal ve meşru olmayan ÇED olumlu kararını veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2011 yılında 644 ve 648 sayılı kuruluş kararnamesi ile aldığı yetkiyi kullanarak, doğal alanları, tarım alanlarını yapılaşmaya açmak için İstanbul 1/100.000’lik çevre nazım planında yaptığı revizyonu da bizzat kendisi onaylayacaktır. Kısaca akla, yaşamın yasalarına aykırı olan, İstanbul, Küçükçekmece Lagün Havzası’nda, İstanbul’da, hatta Marmara bölgesinde yaşayan halklara dayatılan Kanal İstanbul Projesini siyaseten dayatan da, yasal mevzuat çerçevesinde onayan da, plana uygun halde revize eden de, bu revize planı onaylayacak olan da aynı idari yapı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. Bakanlık tüm idari yapısıyla AKP iktidarının emrinde, şirketlerin haklarını koruyarak, gözeterek, bu arada yetkilerini de aşarak idari işlerini yürütmektedir.  

AKP-MHP ittifakı ülkenin yönetiminde kalabilmek için, Küçükçekmece Lagünü’nü, Kuzey Ormanları’nı, Marmara ve Karadeniz’i inşaat, maden ve ulaşım şirketlerine sunmaktadır. Bir taraftan kendini sürdürebilir kılmaya çalışırken kapitalizmin krizine karşı da şirketlere yeni sermaye alanları yaratmaya çalışmaktadır. Doğal alanları, arkeolojik yapıları, İstanbul’un belleğini yok edecek bu uygulama derhal durdurulmalıdır.

HDP olarak Kanal İstanbul Projesi için verilen ÇED olumlu kararını, Çevre Düzeni planında yapılan değişiklikleri tanımıyoruz. Bu siyasi katliam projesinin ve meşru olmayan zorbalığın karşısında; Kanal ve Yenişehir rezerv alanı projesine karşı mücadele yürüten halklarla, ekoloji ve kent mücadelesi yürüten örgütlerle, platformlarla dayanışmayı sürdüreceğimizi, bu dayatma ve katliam projelerini durdurmak için her türlü yasal ve meşru mücadeleyi yürüteceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz.

Murat Çepni
Halkların Demokratik Partisi
Ekolojiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
İzmir Milletvekili
19 Ocak 2020