TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 22.01.2014A. Levent TÜZEL
HDP İstanbul Milletvekili


Çalışma hayatının çözüm bekleyen sorunların başında taşeron çalışma sistemi gelmektedir. Bugün ülkemizde bir milyonu kamu sektöründe olmak üzere, 2,5 milyondan fazla taşeron işçi bulunmaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan taşeron işçi sayısı, kadrolu işçi sayısını geçerek 10 binin üstüne çıkmıştır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından sık sık yapılan açıklamalarda “taşeron işçilere müjde” gibi sözler yer almakta, ancak hiçbir adım atılmamaktadır. Hem kamuoyu, hem de taşeron işçileri sürekli olarak yanıltılmakta ve oyalanmaktadır. Yargı kararları 2 yıldır uygulanmadığı için, kara yollarında çalışan Yol-İş Sendikasına üye taşeron işçiler 19 Ocak 2014 tarihinde bütün illerde “Adaleti Arıyoruz” çağrısıyla eylem yaptı.

Bilindiği üzere, Mahkemeler Karayolları Genel Müdürlüğü’nde çalışan taşeron işçilerin işe girdikleri tarihten itibaren asıl işvereninin Karayolları Genel Müdürlüğü olduğuna karar vermiş, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de Mahkeme kararlarını onaylamıştır. Büyük bir kısmı Yol-İş Sendikasında örgütlü 8 bin 761 işçinin davayı kazanmasana ve Ulaştırma Bakanlığına, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Maliye Bakanlığına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaatların yapılmasına rağmen kadro verilmediği sendikanın açıklamasında yer almaktadır.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve YOL-İŞ Sendikası çalışmalarını tamamladıkları, mutabakata varıldığı ancak Bakanlığınızın sorunu çözmeye yanaşmadığı ifade edilmektedir. Bu çerçevede;

1. Karayollarında çalışan taşeron işçileri ile ilgili Mahkemelerin verdiği, Yargıtay’ın da onayladığı yargı kararları 2 yıldır neden uygulanmamıştır? Yargı kararını ne zaman uygulamayı düşünüyorsunuz?
2. Maliye Bakanlığı, Kara Yolları Genel Müdürlüğü ile sendika arasında mutabakat sağlandığı ifadesi doğru ise, yargı kararı doğrultusunda taşeronluğun kaldırılmasına dair yargı kararları Bakanlığınızca neden ötelenmekte ve uygulanmamaktadır?
3. Kadro verilmemesi durumunda, bu davaların Anayasa Mahkemesine ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine götürülmesi halinde, devletin ödeyeceği tazminatın büyüklüğünü biliyor musunuz?
4. Hükümetinizin ve Bakanlığınızın haksız ve keyfi uygulamaları nedeniyle bu işçilerin uğradığı maddi zararlarının tanzimini talep etmesi durumunda, Anayasanın 40. Maddesi uyarınca ortaya çıkacak kamu zararının, yargı kararlarını uygulamayarak, devleti zarara uğratanlara rücu ettirilmesine dair bir yasal düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?
5. Yargı kararları doğrultusunda, işçi haklarını gasp eden, çalışma hayatını köleleştiren taşeron çalıştırma sisteminin kaldırılması, bu işçilerin sendika ve toplu pazarlık kapsamına alınması doğrultusunda yasal düzenlemeyi ne zaman Meclise sunacaksınız?