TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıda belirtilen sorularımın Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

20.03.2014

A. Levent TÜZEL
İstanbul Milletvekili

19.03.2014 tarihinde Kars TÜİK Bölge Müdürlüğü’nde 7 kamu çalışanının ölümüyle sonuçlanan üzücü bir olay yaşanmıştır. Yapılan açıklamalar, bu vahim olayın adım adım geldiği ve kamu idaresinin sorumluluğuna işaret edilmektedir.

Veysi Erim'in üyesi bulunduğu Büro Emekçileri Sendikasınca yapılan açıklamada, adı geçenin 1.5 yılı aşkın bir süredir Sosyolog kadrosunda görev yaptığı,  Kürt olduğu ve Cuma namazına gitmediği için kendisine mobbing uygulandığı gerekçesiyle sendikaya başvurduğu, baskılar nedeniyle tayin talebinde bulunduğu ancak idarece reddedildiği,  Erim'in bu nedenle psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilmektedir. Kamuda yaşanan mobbing uygulamaları sonucunda psikolojik travmaların yaygınlaştığı, şiddet ve ölümlerin her geçen gün arttığı kaydedilen açıklamada, Erim'in durumuna ilişkin sendika olarak geçmişte girişimlerde bulundukları, ancak sonuç alamadıkları ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak;

1- Veysi Erim'in, Kürt olduğu ve Cuma namazına gitmediği için onur kırıcı ve ayrımcı uygulamaya maruz kaldığı iddiaları doğru mudur? Sendikanın uyarısı neden dikkate alınmamıştır?

2- Sosyolog kadrosunda olan bir TÜİK çalışanına hangi görevler verilmektedir? Nöbet tutma zorunluluğu var mıdır? Nöbet tutturulup bunun karşılığında kullanması gereken izinleri verilmiş midir?

3- Bölge Müdürlüğünde yaşadığı baskıları dilekçeyle 08.10.2013 tarihinde Kurum Başkanlığına bildirdiği doğru mudur? Doğru ise Kurum Başkanlığı başvuru üzerine ne tür girişimlerde bulunmuştur?

4- Adı geçenin Diyarbakır’a tayin talebi neden uygun bulunmamıştır?

5- Kamuda uygulanmakta olan aynı işi yapan ancak farklı ücret ve statülerde, esnek, kuralsız, performansa dayalı çalışma, çalışanlar arasında dayanışmayı mı yoksa rekabeti mi körüklemektedir? Kamuda iş barışını bozan uygulamalar nedelerdir?

6- Kamuda, kaç idareci hakkında, mobbing uyguladığı için şikayet başvurusunda bulunulmuş, kaç idareci hakkında disiplin soruşturması açılmıştır?

7- Bu tür üzücü olayların yaşanmaması, memurları intihara ve cinnete yönelten toplumsal koşulların bir parçası olan çalışma koşullarının, herkesin kendini güvende hissedeceği, insan sağlığına uygun hale getirilmesi için ne tür önlemler alınacaktır?