KOBİ’lerin borç batağından çıkarılmasına ilişkin genel görüşme talebimiz

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, KOBİ’lerin borç batağından çıkarılması ile yatırım ve istihdamı artıracak şekilde uygun şartlarda finanse edilmelerinin sağlanması amacıyla genel görüşme açılması için TBMM Başkanlığına başvurdu.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

KOBİ’lerin borç batağından çıkarılması ile yatırım ve istihdamı arttıracak şekilde en uygun şartlarda finanse edilmelerinin sağlanması amacıyla bir genel görüşme açılmasını arz ve talep ediyoruz. 

GEREKÇE

Türkiye ekonomisi 2015 yılında başlayan ve 2018 yılı itibariyle her sektöre yayılan ciddi bir ekonomik krizin içerisine girmiştir. 2018 yılından bu yana ise AKP-MHP ittifakının siyasi ve sosyal krizleri ekonomik krize paralel büyütmesiyle tam bir buhran hali ortaya çıkmıştır. 2021 yılıyla birlikte küresel risklerin artması, buhran halini tam anlamıyla ortaya çıkarmıştır.

Türkiye ekonomisinde yaşanan buhrandan en çok etkilenen kesimlerden biri Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerdir. Türkiye ekonomisinin en hacimli iktisadi aktivitelerini gerçekleştiren KOBİ’ler bir yandan Türkiye’de yaşanan ekonomik buhrandan diğer yandan küresel risklerden ciddi anlamda etkilenmektedir. Başta CDS primin rekor seviyelere çıkması, dövizdeki ani yükselişler ve SGK ile vergi yükünün kaldırılmaz düzeye gelmesi KOBİ’leri ciddi bir darboğaza sokmuştur. Üç haneli üretici enflasyonu, kira, elektrik ve doğalgaz faturalarındaki fahiş artışlar KOBİ’lerin iktisadi aktivitelerini olabildiğine zayıflatmış, bu duruma finansal kaynaklara erişim de eklenince KOBİ’ler iktisadi aktivitelerini sürdüremez hale gelmiştir.

İktisadi aktivitelerini sürdüremeyen ve zarar eden KOBİ’lerin borçları rekor düzeyde artmış ve borç batağı oluşmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na göre KOBİ’lerin borçları geçtiğimiz yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 72 artmıştır. Bu durum hem borç batağına hem de KOBİ’lerin zorlu şartlarda finansmana erişebildiklerine işaret etmektedir. BDDK’nin raporuna göre KOBİ’lerin kredi borcu 1 trilyon 600 milyar TL bandına yükselmiştir. Finansa erişim şartları ve diğer zorluklar ile borç hacmindeki yükselişle birlikte 350 bini aşkın KOBİ ciddi bir ödeme krizi içerisine girmiş ve icra tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

AKP-MHP ittifakının KOBİ’ler kapsamında bir süredir yürüttüğü “kemer sıkma” uygulaması, SGK primleri ve vergilerin yüksekliğine karşın KOBİ’lere destek verilmemesi, küresel riskler ve finansmana erişim şartlarındaki zorluklar KOBİ’lerin 2022-2023 kışında iflas riskini büyütmektedir.

KOBİ’lerin olası iflaslarının önüne geçmek ve iktisadi aktivitelerini hızlandırarak yatırım ve istihdam yaratmalarını sağlamak için borçlarındaki faizlerin silinmesi, ana paranın uzun vadeli şekilde taksitlendirilmesi, SGK primleri ve vergilerde indirimlere gidilmesi ilk atılması gereken adımlardır.

Bu kapsamda, KOBİ’lerin borç batağından çıkarılması ile yatırım ve istihdamı arttıracak şekilde en uygun şartlarda finanse edilmelerinin sağlanması amacıyla genel görüşme açılması gerekmektedir.

14 Eylül 2022