TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Anayasa’nın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Sebahat TUNCEL
İstanbul Milletvekili


Türkiye Cumhuriyeti boyunca devletin resmi kimlik olarak sunduğu Türk-Sünni kimliği dışında kalan Kürtlerin, Ermenilerin devlette memur, bürokrat olmaları engellenmiştir. Gayrimüslim azınlıklar polis okullarına ve askeri okullara alınmadığı gibi, öğretim görevliliği dışında üst düzey devlet memuru olmaları da engellenmiştir ve Türkiye devletinin bir geleneği olarak süre gelmiştir. Azınlıkların, Kürtlerin devlet memuru olması ya da Cumhurbaşkanı olması ise ya kimliğini saklamasıyla ya da resmi kimliği kabul etmesiyle gerçekleşmiştir.

AKP hükümetiyle birlikte merkezi bir sınav sistemi ile kamu personeli alımları yapılarak daha objektif bir uygulama atılmaya çalışılmıştır. Kamu Personeli Sınavı olan KPSS mezun olan her gencin önünde yeniden dershane ve zaman yatırımı yapması gereken bir sınav olarak karşısına çıkarken aynı zamanda farklı ayrımcılıklara da neden olmaktadır. Yazılı sınavdan yeterli puan alsa da kurumların kendi mülakatlarında elenebilmektedir ve mülakatlarda objektif kriterler uygulanmamaktadır. Mülakatlarda alan bilgisinden ziyade doğum yeri ya da kütük bilgisi gibi sorular sorulmaktadır. Bu uygulama bir süre sonra kurumun, hükümetin ya da şahsın kendi yakınlarını işe almaya götürmüştür. Hükümet ile Cemaat arasındaki gerilimle birlikte kamu personeli mülakatlarında fişleme iddialarına dair basında haberler çıkmıştır. İddialara göre mülakatlara katılanlar kırmızı, mavi ve yeşil listelere ayrılıyorlar ve kırmızı listede olanlar alınmıyor. Buna göre, cemaat üyeleri, CHP’ye sempati duyanlar, Geziciler kırmızı listelerde toplanıyor. Mavi ve yeşil listeler ise kamuda işe alınacak aday adaylarını kapsıyor. Özellikle mavi listeler, AKP’nin çekirdek kadrosuna alınabilecek adaylardan oluşuyor. Bu listeye, AKP’nin yakınları ile Milli Gençlik Vakfı’ndan yetişmiş kadrolar alınıyor. Kamuda, “gizli fişleme” olarak nitelendirilen, renkli listeler listeler ise, sınav komisyonu üyelerine dağıtılıyor. Örneğin, 100 kişilik müfettiş alımı için yapılan mülakata, 300 kişi çağrılıyor. 300 kişiden 100’ü yeşil, 50’si mavi, 150’si kırmızı renkli listelerde yer alıyor. Bu renklerin her birinin anlamı bulunuyor ve komisyon üyeleri de listenin rengine göre adaylara puan veriyorlar. Basında çıkan haberde bu uygulamanın Maliye Bakanlığında uygulandığı belirtilmektedir. Öte yandan, bugüne kadar kadrolarını daha çok Gülen Cemaati üyelerinden seçtiği bilinen hükümetin son dönemde paralel yapı tartışmaları ile birlikte Milli Gençlik Vakfı’na yöneldiği iddia edilmektedir. Bu kapsamda, adaylar hakkında yapılan araştırmalarda, MGV yurtlarında kalıp kalmadığı sorgulandığı basında yer almaktadır.

Memur alım mülakatlarında kırmızı, mavi, yeşil liste oluşturulduğu iddiası doğru mudur? Bu iddialarla ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Binlerce kişinin işe alınmasına dair ciddi bir şaibe oluşturan bu iddia soruşturulup ortaya çıkarılıncaya kadar ne gibi bir tedbir almayı düşünüyorsunuz?

İddia edilen listeleri kim oluşturmaktadır? Bu listeleri kim kontrol etmektedir? Başbakan olarak iddia edilen listeler size gelmekte midir?

Bu listelerin Maliye Bakanlığında uygulandığı iddiası araştırılmış mıdır? Eğer bu iddia doğru ise başka hangi kurumlarda listeler yapılmıştır?

Bu listelerde alınacak kişilerin Milli Gençlik Vakfı’yla ilişkili kişilerin AKP’ye yakın olduğu için öncelikli alındığı iddiaları doğru mudur? Mülakata girenlerin MGV yurtlarında kalıp kalmadığı soruluyor mu?

Daha önce Cemaat’e yakın kişilerin kurumlara alındığı iddia edilmekteydi, daha önce nasıl bir liste uygulaması yapılmaktaydı? Kürtler, demokratlar ve sosyalistler hep kırmızı listede mi bulunuyordu?

18.02.2014