TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 06.02.2014

A.Levent TÜZEL
İstanbul Milletvekili


Eczacı Odalar Birliği Başkanları tarafından yapılan ortak basın açıklamasında, piyasada 473 kalem ilacın bulunmadığı ifade edilmektedir. Eczacı Odalarınca, piyasada ilaç yokluğunun eczacılara sağlık hizmeti sunmada, hastalara ise ilaca ulaşmada büyük sorun yaşattığına dikkat çekilerek, bulunmayan ilaçların önemli bölümünün kanser, kalp, ilaçları ve aşılar gibi yaşamsal öneme sahip ilaçlar olduğu belirtilmektedir.
Ayrıca açıklamada şu hususlara değinilmektedir. “Özellikle kronik hastalıklarda ve kanser gibi ağır hastalıkların tedavilerinde kullanılan yeni jenerasyon ilaçlar artık Türkiye 'ye getirilmemektedir. Bu grup ilaçların fiyatlandırılmasında ısrar edilen düşük döviz kuru nedeniyle, bu ilaçlar için firmalar ruhsat başvurusu dahi yapmamaktadır. Fiyatları deyim yerinde ise sakız fiyatına düşürülen ama her biri insan sağlığı için ayrı önem taşıyan bazı yerli ilaçlarımız da düzenli olarak üretilmemektedir. Yine aynı gerekçeyle, üretimi yurtdışında yapılan ve ülkemizde kullanılan ancak zarar ettikleri gerekçesi ile artık ithalatçı firmalar tarafından getirilmeyen, yani ithal edilmeyen ilaçlar da yokluğun bir başka sebebidir. Her üç durumda da yani, yeni ilaçların ülkeye girmemesi, üretimin durdurulması ya da yavaşlatılması ve ithalatın yapılmaması halinde de hasta mağdurdur, tedavisi aksamaktadır, çaresizdir ve ilaç aramaktadır"

Bu çerçevede;

1.Piyasada bulunmadığı belirtilen ilaçlar hangi grup ilaçlardır? Sebebi nedir? Nasıl bir çözüm üretmeyi düşünüyorsunuz?
2.Üretimi yapılmadığı iddia edilen ilaçlar hangi grup ilaçlardır? Neden üretim yapılmaktadır?
3.Üretimi yurt dışında yapılan ve ülkemizde kullanılan ancak zarar ettikleri gerekçesi ile ithalatçı firmalar tarafından getirilmeyen ilaçlar hangileridir?
4.İlaca yalnızca ticari meta olarak bakılması, yanlış ilaç-fiyat politikaları, insan yaşamını ve hasta sağlığını kesintiye uğratmaktadır. Sağlık hizmetinin bir parçası olan ilaç hizmetinin kesintisiz sürdürülmesi zorunlu değil midir? Piyasada ilaç bulunmaması hasta hakkının ihlali değil midir?
5.Bulunmadığı iddia edilen ve yaşamsal öneme sahip kanser, kalp ilaçları ve aşılar için Bakanlık olarak nasıl bir önlem almayı düşünüyorsunuz?
6.Bakanlığınızca ilaçların yurtdışından özel şirketler tarafından getirilmesi için ihale yapılacağı ve eczacıların sistemin dışına atılacağı iddiaları doğru mudur?
7.Yerli ilaç sanayinin desteklenmesi ve teşvik edilmesi yönünde Bakanlığınızın bir projesi var mıdır?
8.İlaç fiyat kararnamesinin revize edilmesi yönünde bir çalışmanız var mıdır?