Lice Katliamı failleri 29 yıldır korunuyor

Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcülerimiz Nuray Özdoğan ve Serhat Eren'in açıklaması:

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çatışma süsü verilerek Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğ. Bahtiyar Aydın’ın öldürülmesi gerekçe yapılarak güvenlik birimlerince çocuklar ve kadınlar dahil olmak üzere 16 kişi katledilmiş, 35 kişi yaralanmış, 402 ev 242 işyeri yakılarak yağmalanmıştır. 22 Ekim 1993 tarihinde gerçekleşen bu katliama ilişkin yargı süreci 29 yıldır sürüncemede bırakılmıştır. 

1990’larda başta Kürdistan olmak üzere Türkiye’nin birçok yerinde insanlığa karşı işlenen suçların faillerine, siyasi iktidar, güvenlik bürokrasisi ve özellikle yargı mekanizması koruma şemsiyesi oluşturmuş, failler hakkında etkin nitelikli ve hızlı bir soruşturma ve kovuşturma yürütmekten kaçınmıştır. Aksine failler korunup kollanmış, katliamlar aklanma yoluna gidilmiştir. 

Bu davalardan Kulp Davası, Jitem Davası, Musa Anter Davası, Vartinis Davası önce yetkili mahkemelerden güvenlik gerekçesiyle kaçırılarak mağdur ve mağdur yakınlarının ekonomik ve coğrafik olarak takip edemeyecekleri başka illere nakledilmiştir. 

Mahkemeler dosyalardaki somut maddi delillere rağmen sanıkları ya cezasızlıkla ödüllendirmiş ya da yargılamaları sürüncemede bırakarak davaların zaman aşımı nedeniyle düşmesine sebep olmuştur.

Lice Katliam Davası da 22 Ekim 2023 tarihinde zaman aşımına uğrama tehlikesi ile karşı karşıyadır. 

Mağdurların yargı eliyle daha fazla mağdur edildiği, faillerin cezasızlıkla ödüllendirildiği yargı pratiğine son verilmeli, geçmişle yüzleşilerek hakikatler açığa çıkarılmalıdır. 

Başta Lice Katliam Davası olmak üzere Kürdistanda işlenen katliamlara ilişkin davaların zaman aşımına uğratılmasını, faillere beraat kararı verilmesini ve cezasızlıkla ödüllendirilmesini asla kabul etmiyoruz. Bu katliamın sorumlularının er ya da geç cezalandırılması için siyasal ve hukuksal mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 

Nuray Özdoğan-Serhat Eren

HDP Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüleri

22 Ekim 2022