Mazıdağı Belediye Eşbaşkanı Nalan Özaydın hakkındaki disiplin kararı

Mazıdağı Belediye Eşbaşkanı Nalan Özaydın’ın eşbaşkanlığı döneminde usulsüz işlemler yaptığı gerekçesiyle Yerel Yönetimler Kurulumuzun talebi ve MYK'mızın onayı ile Disiplin Kurulumuz tarafından yürütülen inceleme sonuçlandı.

Disiplin Kurulumuz yaptığı incelemeler sonucunda Özaydın hakkında şu kararı verdi:

“Yerel Yönetimler Komisyonunun yaptığı incelemeler ve raporlar, sunulan deliller, dinlenen tanıklar değerlendirildiğinde iddiaların doğruluğunun delillerle desteklendiği, Nalan Özaydın’ın HDP'nin yerel yönetimler politikasına zarar verdiği, HDP program ve tüzüğü doğrultusunda çalışma yürütmediği ve fiillerinin disiplin suçu oluşturduğu kanaatine varılmıştır. Nalan Özaydın’a HDP Disiplin Kurulları Yönetmeliği'nin 8/1-a maddesi gereğince kesin çıkarma cezası verilmesine karar verilmiştir.”

7 Ekim 2021