TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 19.03.2014
 
A. Levent TÜZEL
İstanbul Milletvekili

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından valiliklere gönderilen yazılı emir doğrultusunda bütün şehirlerdeki özel okul, yurt ve dershanelerde öğrencilerin müfettişlerce siyasi içerikli sorular sorulduğu, ailelerin ve okul/yurt yöneticilerinin bu duruma tepki gösterdiği haberleri basında yer almaktadır.

Fethiye Özel Şehit Fethibey İlk ve Ortaokuluna gelen dört müfettişler tarafından yapılmak istenmiş, ancak velilerin, 9-10 yaşındaki çocuklarının ifadelerinin ancak pedagog eşliğinde alınmasında ısrar etmeleri üzerine bu girişim gerçekleşmemiştir.

Gaziantep Nizip Özel Öğrenci Yurdu'na gelen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı 7 kişiden oluşan müfettiş heyetince, 13-14 yaşındaki öğrencilerin tek tek sorgu odasına alınarak yurtta siyasi propaganda yapılıp yapılmadığı gibi siyasi içerikli sorular sorulduğu, tutanak tutulduğu basında yer almıştır.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) yaptığı açıklamada, sorgulamaların öğrencilerle sınırlı kalmadığı, öğrenci velilerinin de okul idaresi tarafından ev veya işyerleri aranarak okula çağrıldığı ve onların da yazılı ifadelerine başvurulduğu belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak;

1- Bakanlığınızca tüm Valiliklere, Bakanlık Müfettişlerince özel okul, yurt ve dershanelerde siyasi propaganda yapılıp yapılmadığı yönünde inceleme, soruşturma yapılması için bir genelge gönderilmiş midir? Gönderilmiş ise, bu genelgenin ve müfettişlerce yapılan sorgulama işlemi hangi yasal dayanaklar üzerinden yapılmıştır?

2- Milli Eğitim Bakanlığı’nın, öğrenci ve velileri en temel hukuk kurallarını, temel hak ve özgürlükleri ihlal eden bir şekilde sorgulayarak fiilen istihbarat örgütü gibi hareket etmek gibi bir görevi bulunmakta mıdır?

3- Henüz reşit olmayan, mahkemelerde tanıklıkları bile kabul görmeyen çocukların, sorgu odaları oluşturularak müfettişler tarafından sorgulanması ve yazılı ifadelerinin alınması temel hak ve özgürlüklere ve Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine aykırı değil midir?

4- Bu uygulamanın, eğitim-öğretim çağındaki çocukların üzerinde oluşturacağı psikolojik baskı ve ruh sağlıkları üzerindeki etkileri öngörülmüş müdür?

5-  Temel hukuk kurallarına aykırı olarak, reşit olmayan çocukların sorgulanması, velilerin yazılı ifadelerinin alınması Anayasal suç değil midir?