Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz, Tahir Elçi cinayetinin tüm boyutlarıyla araştırılması ve faillerinin neden bulunmadığının ortaya konulması için TBMM’nin acil ve özel bir gündemle toplanmasını talep etti.
Meclis Kadın Grubumuzun 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle İstanbul Milletvekilimiz Oya Ersoy imzasıyla verdiği araştırma önergesi.
Beştaş ve Oluç, kamu bütçesinden sermaye gruplarına aktarılan faizlerin ekonomiye etkilerinin, söz konusu etkilere sebep olan aktörlerin ve bu etkilerin yarattığı yoksullaşmanın düzeyinin belirlenmesi için genel görüşme talep etti.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Sel felaketlerinin oluşturacağı zararın önüne geçilmesi amacıyla sunduğumuz önerge AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.
Grup Başkanvekillerimiz, yoksullaşmayla birlikte ortaya çıkan sorunların giderilmesine yönelik çözüm yollarının bulunması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un Meclis Başkanlığına verdiği kanun teklifi.
Kamuoyunda 5. Yargı Paketi olarak bilinen "2/3911 Esas Sayılı İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"ne ilişkin muhalefet şerhimiz.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, demokratik siyasete 4 Kasım 2016'da yapılan darbe için Meclis araştırması açılmasını istedi.
Grup Başkanvekillerimiz, derinleşen yoksulluğun geldiği boyutlara ilişkin TBMM’nin acil ve özel bir gündemle toplanması için genel görüşme talep etti.
22 kadın milletvekilimiz, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına birer soru önergesi verdi.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, SADAT adlı kuruluş hakkındaki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.
Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un araştırma önergesi.