Öğrencilerin barınma talebi derhal karşılanmalıdır!

Öğrencilerin barınma sorunlarına ilişkin Dil, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Politikaları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Salim Kaplan tarafından yapılan yazılı açıklama:

Türkiye’de eğitim sistemi, yaşanan büyük yapısal krizden en fazla etkilenen alanların başında gelmektedir. Ekonomiyi, sosyal yaşamı, doğayı, yargıyı ve siyaseti kendi ideolojik çizgisi paralelinde şekillendirmeye çalışan mevcut iktidar bloğu eğitim sistemine yaptığı müdahaleler sonucu eğitim dünyasını tam bir sorunlar yumağı haline getirmiştir.

Her fırsatta tarikatlara milyonlarca lira para aktaran iktidar, öğrencilerin tarikat yurtlarına mecbur kalmasını istemektedir. Öğrencilerin barınamama sorunu, salt yaşanan ekonomik kriz ile açıklamak politik bir manevradan ibarettir. Her yere milyonlarca dolarlık saraylar diken, Amerika’da 291 milyon dolara Türk evi inşa eden iktidar, bu parayla yüzlerce öğrenci yurdu açabilirdi. Genellikle öğrencilere kiralamak için yapılan 1+1 tipindeki dairelerde şirketler belli bir tekelleşmeye giderek bir fiyat aralığı belirlemekte ve bu daireler değerlerinin çok üstünde öğrencilere kiralanmaktadır. Geriye kalan evler ise yaşanan ekonomik kriz, önlenemeyen fiyat artışları sonucu yüksek fiyatlarla kiralanmakta ve durum insanların en başat haklarından biri olan barınma hakkından öğrencilerin mahrum kalmasına sebep olmaktadır.

Hiçbir sosyal devlet ilkesini işletmeyen, var olanları da aşındırıp özelleştiren ve devleti bir şirket gibi yöneten iktidarın şirketleri önceleyen politikaları sonucu öğrencilerin yaşam koşulları gün geçtikçe daha da zorlaşmaktadır.

İktidarın, barınma hakkı başta olmak üzere öğrencilerin demokratik özerk bir üniversitede kendi ana dilleriyle eğitim yapabilme haklarını uluslararası ölçülere kavuşturma gibi bir derdi yoktur. En büyük stratejik planlarından biri de eğitim alanını kendi ideolojik alanına dönüştürmek ve yıllardır arzuladığı kültürel hegemonyasını kurmaktır.

Büyük tarihsel direniş geleneğine sahip olan öğrenci gençliğin temel itiraz noktalarından biri de bu gün kendi yurdunda yurtsuz kalmış olmanın haklı öfkesidir. Bizler parti olarak öğrencilerin başlattığı 'Barınamıyoruz' kampanyasının sonuna kadar destekliyor ve toplumsal muhalefetin tümünü buna karşı duyarlılık geliştirmeye davet ediyoruz.

Salim Kaplan
Dil, Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim Politikaları Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
24 Eylül 2021

Açıklamanın Kürtçesine buradan ulaşabilirsiniz.