Öğretmenler Günü kutlu olsun; bütün eğitim emekçilerinin yanındayız

Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcümüz Gülistan Kılıç Koçyiğit'in açıklaması:

Öğretmenlerin, bilim ve eğitime destek veren tüm emekçilerin Dünya Öğretmenler Günü kutlu olsun. 
Türkiye, diğer emekçiler gibi eğitim ve bilim emekçilerinin de mesleklerini icra etmelerini engelleyecek ölçüde sorunla karşı karşıya oldukları bir ülke haline gelmiştir. Öğretmenlik mesleği, geçmişteki saygın statüsünü kaybetmiş, toplumda değersizleştirilen bir meslek olmuştur. Bunun yanında öğretmenler pek çok sorunla karşı karşıya bırakılmışlardır. Ataması yapılmayan 600 binin üzerinde öğretmenin, düşük ücretlerle ve başka işlerde çalışmak zorunda bırakılan öğretmenlerin, hukuksuz bir şekilde KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin maruz bırakıldıkları hak ihlallerine yönelik çözüm bulunmamışken 3 Şubat 2022’de çıkarılan 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu ile eşitsizliklere dayalı anlayış kendini bir kez daha göstermiştir. İktidar öğretmenleri ayrıştıran, hiyerarşiyi besleyen bu anlayışla oluşturduğu eğitim politikalarında ısrar etmektedir.

Yüksek enflasyon koşullarında geçinemeyen, tekçi, erkek egemen ve kimliklere, inançlara dayalı eşitsiz ideolojinin baskıları yüzünden nefes alamayan, ücretli ve sözleşmeli öğretmen istihdamıyla güvencesizliğin tehdidi altında yaşayan, özel sektörde ağır sömürü koşullarında çalıştırılan öğretmenler ve diğer eğitim emekçileri sorunlarının çözülmesini beklerken karşılarında 13 maddeden oluşan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu bulmuşlardır.  Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) “Eşit işe eşit ücret” ilkesini çiğnemektedir. Çünkü sınıfı ve branşı farklı olsa da benzer sürede, benzer eğitim ortamında, benzer öğretim süreci içinde benzer işler yapmasına karşın öğretmenleri kendi aralarında yarıştırarak farklı maaş ödemelerini öngörmektedir. Öğretmenleri ‘yeterli’ ve ‘yetersiz’ olarak ayrıştırmaktadır. ÖMK bu niteliğiyle hem öğretmenler arasında hem de veliler ile okul yönetimi arasındaki ilişkileri ve çalışma barışını bozacaktır.

1966 yılında ILO ve UNESCO arasındaki iş birliğinin sonucunda ortaya çıkmış uluslararası bir belge olan Öğretmenlerin Statüsü Tavsiye Belgesi uyarınca 1994 yılından beri kutlanan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nün temel felsefesi eğitimde “insan kişiliğinin tam gelişmesini, topluluğun (toplumun) düşünsel, moral, sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ilerlemesi ve ayrıca temel özgürlüklere ve insan haklarına derin bir saygıyı … amaçlamak” tır. Ancak Türkiye’de eğitim sistemi belgede ifadesini bulan “barışa, tüm uluslararasında ve tüm din ya da ırk grupları arasında dostluğa, hoşgörüye ve karşılıklı anlayışa yapabileceği katkı” yerine kindar ve dindar bir kuşak yetiştirilmek istenmektedir.  

Parti olarak eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik ve çoğulcu bir eğitimin sosyal ve demokratik bir ülkenin inşası ile mümkün olacağını savunuyoruz. Başta iş güvencesi olmak üzere öğretmenlerin ve tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan bir düzenleme yapılmasını zorunlu görüyoruz.  Eğitim bileşenlerini kutuplaştıran, öğretmenleri güvencesizleştiren her türlü anlayışın karşısında olmaya ve eğitim emekçileri ile birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

Gülistan Kılıç Koçyiğit
Eğitim Politikaları Komisyonu Eş Sözcüsü 
5 Ekim 2022