Onur Şener, AKP’nin yarattığı ahlaki erozyon ve kışkırtılmış cehaletin son kurbanıdır

Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eş Sözcümüz Ömer Öcalan'ın açıklaması:

Ankara Çayyolu’nda bir mekânda müzisyen Onur Şener’i, üç kişi istekte bulundukları şarkıyı bilmediği gerekçesiyle tartışarak ağır yaralamış, Şener, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiştir. Faillerden ikisinin Çalışma Bakanlığı’nda diğerinin ise kamu savunma şirketi olan TAI’de çalıştığı ifade edilmektedir.

AKP iktidarının 20 yılda yarattığı ahlaki erozyonun, liyakatsız bürokrasinin ve kışkırtılmış cehaletin son kurbanı iki çocuk babası, geçimini müzisyenlikle sağlayan Onur Şener olmuştur. AKP ile birlikte Türkiye, şiddet ve nefretin siyasetin eliyle her gün daha da körüklendiği, cezasızlığın normalleştiği, adaletsizliğin, yasakların ve kötülüğün olağan hale geldiği bir ülkeye dönüşmüştür. AKP’nin şiddetle örülmüş yasakçı anlayışı şiddete başvurma hakkını da kendisinde gören liyakatsiz bir bürokrasi yaratmıştır. Bu nedenle AKP’nin yarattığı şiddet ikliminde bürokratlar da kendilerini iktidarın sınırsız gücünün bir parçası gibi hissettikleri için talepleri yerine gelmeyince histerik bir ruh haliyle her şeyi kendilerine hak görmektedirler.

Sanatçı Onur Şener’in katillerinin ruh halleri Türkiye’de iktidar eliyle hâkim kılınan histerik ruh haliyle yakından alakalıdır. Bu yaklaşım sadece müzisyenlere değil müzik, sanat ve kültürel faaliyetlere düşmanlığı körükleyen bir noktaya varmıştır. AKP’nin yarattığı bu vandallık bütün toplumu içten içe çürütmektedir. Kendini her şeyin sahibi ve üstünde gören iktidar zihniyetinin yarattığı bu çürüme hali toplumun her katmanında çoğalarak artmaya devam etmektedir. Bu zihniyet, güvenceli ve insanca çalışma koşullarına sahip olmayan müzik ve sahne emekçilerini istedikleri bir şarkıyı bilmiyor diye öldürmeyi kendine hak olarak görebilmektedir.

Bu ortamı egemen kılan iktidar, kültürel ve sanatsal alanı çoraklaştırmakta, ülkedeki kültürel ve sanatsal çeşitliliği ortadan kaldırmaya çalışmaktadır. Ülkenin kültürel ve sanatsal potansiyeline, geleceğine ipotek koyan ve bu alanı çoraklaştırmaya çalışan anlayışı hep birlikte durdurabiliriz. Halklarımızı, sanat camiasını ve toplumsal muhalefeti AKP’nin inşa etmeye çalıştığı bu vandalist iklime karşı durmaya davet ediyoruz.

Onur Şener’i katledenlerin en ağır cezayı alması için yargı sürecinin takipçisi olacağız. Onur Şener’in ailesine ve sanat camiasına başsağlığı, yakınlarına sabırlar diliyoruz.

Ömer Öcalan
HDP Dil, Kültür ve Sanat Komisyonu Eş Sözcüsü
3 Ekim 2022