Onurlu bir barışı sağlamak ve özgür bir gelecek inşa etmek için harekete geçiyoruz!

Gençlik Meclisi Yürütme Kurulumuzun açıklaması:

Kadınların, gençlerin ve tüm ezilen halkların 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü özgür ve onurlu bir yaşamı inşa edeceğimiz yarınlara olan büyük inanç ve kararlılıkla kutluyoruz.

Kapitalist modernitenin özelde gençler ve kadınlar üzerinde tam bir soykırım savaşı yürüttüğü bu günlerde, büyük bir direnişle onurlu bir barışı sağlamayı ve özgür bir gelecek inşa etmenin öncülüğünü yapmak için harekete geçmenin tam zamanıdır. Egemenlikçi, sömürgeci ve faşizan politikalarla kaosa sürüklenen Ortadoğu adeta bir savaş deryasına dönüştürülmüştür. Sınırsız emek sömürüsü, kâr ve rant hırsı, liberalizmin yaşamın temel ideolojisi haline getirilmiş olmasıyla toplumsal değerler tümden yok edilmek istenmektedir.

Buna bağlı olarak AKP-MHP faşist rejimi içinde bulunduğu derin çöküş sürecini halklara, gençlere ve kadınlara saldırarak hem fiziki, hem de özel savaş politikalarıyla insanlık düşmanı bu rejimini ayakta tutmanın savaşını vermektedir.

Bu ayakta kalma savaşı adına ırkçı, cinsiyetçi politikalarla toplumsal kimlikler arasında çatışmalar körüklenmekte, sömürü, hak gaspı, şiddet, tecavüz ve kadın kırımı başta olmak üzere her geçen gün özel savaş yöntemleriyle toplumsal yapı sistematik olarak parçalanmaktadır. Bu özel savaş politikaları karşısında en direngen ve dinamik kimliğe sahip olan gençlik, çok daha ağır saldırılarla karşı karşıya bırakılmaktadır.

Bir yandan asimilasyon ve geleceksizleştirmenin merkezi haline gelen eğitim sistemi, bir yandan çoğunluğu gençlerden oluşan işsizler ordusuna her geçen gün intihar vakalarına bir yenisinin eklenmesi, bir yandan da madde bağımlılığı, ajanlık dayatmaları, gözaltı, tutuklama ve tehditler.

Gençliğe uygulanan özel savaş yöntemlerine bunun gibi yüzlercesi eklenebilir. Sadece son bir hafta içinde dört gençlik meclisi üyesi arkadaşımız kaçırılmış, tehdit edilmiş ve işkenceye maruz bırakılmıştır. 90’lı yılları aratmayan bu politikalar bizlere de tarihimizden aldığımız direniş mirasıyla daha da güçlenme ve direnişin büyüyüp faşizme nefes aldırmayacak düzeye gelmesi gerektiğini şiddetle hatırlatıyor.

Tüm bu saldırı ve yıldırma politikalarına rağmen Kürdistan’ın dört parçasından Ortadoğu’ya, Ortadoğu’dan Avrupa ve Amerika’ya kadar her yerde gençlik öncülüğünde antifaşist bir cephe örülmekte ve sol-sosyalist, demokrat ve devrimci gençlik her türlü gericiliğe, sömürüye, işgale ve talana karşı başkaldırmış durumda. Özelde Kürt gençlerinin öncülüğünde Kürdistan’da, Ortadoğu’da ve Avrupa’da gençlik örgütleri çeşitli kampanya ve hamle ilanları ile bu düzeni değiştirmeye aday olmuş ve üçüncü bir yolun mümkün olduğunu haykırmaktadır.

Bizler de HDP Gençlik Meclisi olarak Kürt gençleri öncülüğünde yaratılan bu evrensel gençlik hareketini selamlıyor, onlardan aldığımız güç ve inançla daha kararlı bir yürüyüşün sahibi olduğumuzu belirtiyoruz.

HDP Gençlik Meclisi olarak Haziran ayında başlattığımız kampanyamız belli bir kazanım aşamasına ulaştı. Fakat savaş ve faşizm koşullarını yenmenin daha güçlü ve uzun soluklu bir yürüyüşü gerektirdiği gerçekliğinden yola çıkarak, kampanyamızı daha geniş bir çerçevede 6 aylık bir kampanya sürecine evriltiyoruz. Bu temelde altı ay boyunca;

-Kapitalizmin doğa düşmanlığı ile her türlü doğa talanı ve ekolojik kırıma karşı harekete geçiyoruz!
- Kadın düşmanı erkek egemen sistemin kadını katleden, taciz ve tecavüze maruz bırakan, katillerini yargılamayın ödüllendiren eril zihniyete karşı harekete geçiyoruz!
- Asimilasyon ve geleceksizleştirme merkezi haline gelen cinsiyetçi eğitim sistemine karşı harekete geçiyoruz!
- Her üç gençten birinin işsiz olduğu ve geçinemediği için intihara sürüklendiği, rant ve çıkar hırsına dayalı ekonomi politikalarına karşı harekete geçiyoruz!
- Halklar Önderi Sayın Abdullah Öcalan şahsında halklara uygulanan bu insanlık dışı tecrit duvarlarını yıkmak için harekete geçiyoruz!
- Gençliği madde bağımlılığı ve ajanlık dayatmalarıyla tarihsel kültüründen ve ahlakından koparmak isteyen özel savaş politikalarına karşı harekete geçiyoruz!

Bizler HDP Gençlik Meclisleri olarak özgür ve özerk üniversiteler için, herkese eşit hakların tanınacağı komünal bir toplumsal ekonomi için, demokratik, ekolojik, kadın özgürlükçü bir bakış açısıyla yeni bir yaşamı inşa etmek için harekete geçiyoruz!

Bu temelde evrensel gençlik hareketine dönüşebilmek için tüm sol-sosyalist, demokrat ve devrimci gençliğe çağrımızdır: Yeni yaşamı inşa etmek için hep birlikte harekete geçelim!

Halkların Demokratik Partisi
Gençlik Meclisi Yürütme Kurulu
2 Eylül 2020