Orman yangınlarına ilişkin önergemiz

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, orman yangınlarının neden ve sonuçları ile alınacak önlemlerin tespiti amacı TBMM'ye araştırma önergesi sunmuştur. Beştaş'ın Diyarbakır’ın Lice ilçesindeki orman yangınlarına da dikkat çektiği önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Son zamanlarda artan orman yangınları ve buna ilişkin yeterli önlemlerin alınmaması canlı yaşamı için büyük tehlike oluşturmakta ise gerekli önlemlerin alınmaması tehlikeyi büyütmektedir. Bu nedenle orman yangınlarının neden ve sonuçları ile alınacak olan önlemlerin tespiti amacı ile Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırılması açılmasını arz ve talep ederiz.

GEREKÇE

Yaz aylarında meydana gelen orman yangınlarındaki artış hava sıcaklığının dışında bazı yerlerde başka sebeplere de dayanmaktadır. Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Dibek, Yolçatı, Çağdaş ve Cımar mahalleleri arasında kalan kırsal alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmış, ancak itfaiye yangına “dağlık alan” olması nedeniyle müdahalede bulunamayacağını açıklamıştır. Her ne kadar bazı yayın organlarında yangının kontrol altına alındığı ifade edilmekte ise de yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alanlara yayılmıştır.

Diğer yandan Cudi Dağı'nda korucuların kalekollar için yaptığı ağaç kıyımı kent merkezinin yamacına ulaşmış olup insanlığın can damarı olan ormanlara bu yakşalım büyük kaygıları da beraberinde getirmektedir. Lice’de orman yangınlarının sona erdirilmesine dönük bir çaba söz konusu dahi değilken öte yandan Cudi Dağı bölgesinde kent merkezine değin ulaşan ağaç kıyımı ekolojik dengenin alt üst olmasına, canlı yaşamının yok olmasına yol açmakta, ötesinde yüzlerce yılda oluşan ağaçların yok olması bölge halkının yaşamsal alanını da tehlikeye atmaktadır. Korucular tarafından gerçekleştirilen ağaç kesimi, kent merkezine bağlı Cevizdibi, Dağkonak, Kemerli ve Üçkiraz köyleri ile dağın Silopi tarafından kalan bölgesinde yer alan Karaca ve Koyuneren köylerinde sürmektedir. Yine, kent merkezine bağlı Anılmış köyü kırsalında yer alan bölgede geniş bir ağaç kıyımı yapıldığı ifade edilmektedir. Dikkate değer bir husus da karakol ve kalekol yapımı için kesilen ağaçların barı illerinde korucular tarafından satılması meselesidir. Bundan bir yıl evvel Cudi’de güvenlik güçlerinin müdahaleleri geniş çaplı orman yangınlarına neden olmuş ve yeşil alanlar büyük ölçüde tahrip olmuştu. Cudi’de neredeyse her yaz benzer durum yaşanmakta olup Kürtlerin yoğunluluk olarak yaşadığı bölgelerde doğa katliamı gerçekleşme, buna dair ise hiçbir çalışma yürütülmemektedir.

Bu nedenle yanan orman alanlarının yapılaşmaya açılmasını önlemek ve ekosisteminin yenilenmesi için her türlü yasal düzenleme yapılmalıdır. Ormanlık alanların tahribatı, “koruma kullanma dengesi” adı altında doğa koruma alanlarının kontrolsüz bir şekilde kullanıma açılması dengenin hep insan kullanımı yönünde bozulmasına yol açmakta ve aşırı insan baskısı bu tür felaketlere davetiye çıkarmaktadır. Üstelik bunun karakol ve kalekol gibi amaçlara hizmet ediyor olması son derece çarpıcıdır. Lice’de süregiden yangılar ve Cudi’deki ağaç kesimi bağlamında, doğa koruma alanları için ekolojik taşıma kapasitesinin net olarak belirlenmesi, iklim değişikliğini tetikleyen fosil yakıt kullanımından derhal vazgeçilmesi, termik santrallerin kapatılması, enerjinin verimli kullanılması için politikalar geliştirilmesi ve enerji üretiminde doğaya olumsuz etkisi en az olan enerji kaynaklarına yönelinmesi gereklilik arz etmektedir. Yine karakol, kalekol gibi çalışmaların yürütülmesi toplumsal barışı tehlkeye atan, yurttaşı yok sayan bir uygulamadır. Tüm bunların bütünlüklü olarak değerlendirilmesi ve yaşamın temel kaynağı ormanlık alanların yok edilmesine dönük faaliyetlerin sonlandırılmasına dair çalışmalar yürütülmesi elzemdir.

Açıklamış olduğum üzere, orman yangınlarının neden ve sonuçları ile alınacak olan önlemlerin tespiti amacı ile Anayasa’nın 98’inci, İçtüzüğün 104 ve 105’inci maddeleri uyarınca bir Meclis araştırılması açılmasını arz ve talep zarureti hasıldır.

29 Temmuz 2020