Parlamento Kadın Grubumuzun 9 Mayıs tarihli toplantı sonuç bildirgesi:

Toplantımızda siyasal sürece ilişkin yapılan değerlendirmelerde 7 Haziran seçimlerinde 80 milletvekili çıkararak Türkiye halklarının umudu haline gelen partimizin demokratik siyaset alanını güçlendirdiği ve Türkiye’nin demokratikleşme süreci adına önemli bir adım attığı vurgulanmıştır. Partimizin bu başarısı, hepimizin bildiği gibi, AKP’nin tek başına iktidara gelme ve anayasayı değiştirme hayalini ortadan kaldırmıştır. Hayallerinin yeniden canlanmasını isteyen AKP ve Saray, bu hayalin önünde kocaman bir engel olarak duran ve direnen partimize saldırmış, halkların iradesine ve demokratik siyasete 7 Haziran seçimlerini yok sayarak darbe yapmıştır.

Yapılan darbeye meşruluk kazandırmak için Kürdistan’da savaşı şiddetlendirmiş, başta Cizre, Sur, Silopi, Nusaybin ve Yüksekova olmak üzere tüm Kürdistan’da katliamlar yaparak, şehirleri yıkarak, yakarak sonuç almaya çalışmıştır. Hiçbir savaş hukukunu tanımayan AKP Hükümeti, partimize ve DBP’ye yönelik siyasi soykırım politikalarını da devreye sokarak Halkların Demokratik Partisi'ni siyaset alanından tasfiye etmeyi amaçlamıştır. Türkiye’nin batısında ise başta akademisyen ve gazeteciler olmak üzere direnen tüm toplumsal kesimlere karşı savaş açmıştır. AKP yarattığı ve yaşattığı bu şiddet imparatorluğuyla tüm toplumu esir almaya çalışmıştır.

AKP milliyetçi, dinci ve cinsiyetçi politikalarla darbe sürecini derinleştirirken aynı zamanda bu politikalarının hedefine kadınları koymuştur. AKP faşizmi, erkek egemen aklın binlerce yıldır kadına karşı geliştirdiği her türlü tahakküme, hukuksuzluğa ve saldırı biçimlerine cankurtaran misali sarılmıştır.

Direnişçi kadınların bedenlerini teşhir ederek tacizi ve tecavüzü kadınlara karşı bir sindirme aracı olarak kullanmış, kadın özgürlüğü ve cinsiyet eşitliği mücadelelerine karşı her türlü gerici uygulamayı toplumda meşrulaştırmak için cinsiyetçi politika ve uygulamalara, dil ve söylemlere sarılmaktan çekinmemiştir.

Kadınlara karşı geliştirilen bu saldırıların toplumun en direnişçi ve dinamik gücü olan kadınları hedeflemesi boşuna değildir. Kadınların iradesi kırılarak toplum köleleştirilmek istenmektedir. Kadınların sözünün ve gücünün olmadığı yerde tek adam diktatörlüğünün sözü ve gücünün ortaya çıkacağı bilinmektedir.

“Dokunulmazlıkların kaldırılması” adı altında, Türkiye’nin demokratikleşmesi ve Kürt sorununun demokratik çözümü için her alanda mücadele eden partimizin Meclis’ten tasfiye edilmek istenmesi ile darbe süreci tamamlanmak istenmektedir. Bu anlamda AKP hükümeti evde, sokakta, iş yerinde politika ve uygulamaları ile yarattığı ve yaşattığı şiddeti en son Meclis’e kadar taşımıştır. Burada özelikle kadın vekiller hedef alınarak kadınların iradesinin sesinin ve sözünün yansımadığı bir siyasi ortam oluşturmak amaçlanmıştır. Hemen her gün cinsiyetçi söylemlerin ve erkek egemen anlayışın boy gösterdiği Meclis’te dokunulmazlıkların kaldırılmak istenmesiyle asıl hedefin bir anlamda kadın mücadelesinin ve iradesinin dokunulabilir hale getirilmek olduğundan kuşku yoktur. Dokunulmazlıkları kaldırmaya çalışan AKP, kadın hareketinin tarihsel kazanımlarını, temsiliyet gücünü ve özgür kadın mücadelesini tasfiye etmeye çalışmaktadır.

Tüm bu saldırılara karşı yaşamın her alanında kadınlar direnişe öncülük ederek, ortak mücadeleyi büyüterek bu karanlık zihniyetin politikalarını boşa çıkaracaktır. Parlamento Kadın Grubumuz, her koşulda ve yaşamın her alanında kadınların siyasi iradesini ve temsiliyetini kararlılıkla savunacağını, bu vesileyle bir kez daha duyurmakta ve tüm kadınları bu darbe anlayışına karşı çıkarak kadın iradesini sahiplenmeye, mücadele ve dayanışmaya çağırmaktadır.

Halkların Demokratik Partisi
Parlamento Kadın Grubu
9 Mayıs 2016