Eş Genel Başkanlar, Merkez Disiplin Kurulu ve Uzlaşma Kurulu hariç bütün parti örgütünün başkanıdır ve Parti’yi temsil ederler. Parti’yi bağlayıcı açıklamalarda bulunmaya, görüşmeler yapmaya, ilişkiler kurmaya yetkilidirler.
MYK
Merkez Yürütme Kurulu, Eş Genel Başkanlar ile PM tarafından seçilen 29 üyeden oluşur.
Parti Meclisi, Eş Genel Başkanlar ve kongrede seçilen 100 asil ve 50 yedek üyeden oluşur.
Parti tüzüğünde ve siyasi partiler yasasında yer alıp disiplin kurulu çalışmalarının konusu olan sorunların dışında kalan anlaşmazlık alanlarında, tarafların kabulü halinde uzlaşmalar yoluyla çözüm arayan merkezi parti kuruludur.