TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

05.03.2014

A. Levent TÜZEL
İstanbul Milletvekili

Sağlık Bakanlığının 2012 yılı istatistiki verilerine göre ülkemizde toplam 698.518 sağlık çalışanı (Doktor: 129.772, Diş Hekimi: 21.404, Eczacı: 26.571, Hemşire: 134.906, Ebe: 53.466, Diğer Sağlık personeli: 122.663, diğer personel: 209.736) çok tehlikeli ve tehlikeli iş kavramları çerçevesinde çalışmaktadır.

Sağlık çalışanları şiddet, delici-kesici yaralanmalar, radyasyon, trafik kazaları başta olmak üzere pek çok tehlike ve risklerle doğrudan karşı karşıya kalmaktadır. Bunun sonucunda çok sayıda sağlık çalışanı yaptığı işten kaynaklanan sebeplerle yaralanmakta ve/veya meslek hastalığına tutulmakta yaşamlarını kaybetmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun(SGK)  2012 yılı istatistikleri içerisinde "İnsan Sağlığı Hizmetleri" çalışma alanında; İş Kazası:131, meslek hastalığı sayısı: 5, sürekli iş göremezlik raporu sayısı: 3, ölüm sayısı: 0 olarak yer almıştır.

Buna karşın Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada, sağlık alanında “yaşanan gerçekler dikkate alındığında istatistiki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır” denilmektedir.

Bu çerçevede;

1. Son beş yıl (2009-2013) içerisinde, sağlık çalışanlarının maruz kaldığı iş kazası, ölümlü iş kazası, ihbarı yapılmış ve/veya tanısı konmuş meslek hastalıklarının yıllara göre ayrı ayrı sayıları nedir?

2. Diğer yandan, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca doğrudan Bakanlığınızın görevleri arasında yer alan denetim görevi nedeniyle, son iki yılda denetlenen sağlık kurum ve kuruluşlarının sayısı, saptanan başlıca eksiklikler ve buna bağlı olarak uygulanan yaptırımlar nelerdir?


***


TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA


Aşağıdaki sorularımın Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

05.03.2014

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2. maddesiyle, Kanunda belirtilen istisnalar dışındaki, kamu ya da özel işyerlerindeki çalışanlar anılan Kanun'un kapsamına alınmıştır.

Bakanlığınız tarafından açıklanan 2012 yılı istatistiki verilerine göre, sağlık çalışanlarının büyük çoğunluğu (hekim: %56,8, diş hekimi: 9634,1, eczacı: %7,2, hemşire-ebe: %74,6) Bakanlığınıza bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmaktadır.

Sağlık çalışanları şiddet, delici-kesici yaralanmalar, radyasyon, trafik kazaları başta olmak üzere pek çok tehlike ve risklerle doğrudan karşı karşıya kalmaktadır. Bunun sonucunda çok sayıda sağlık çalışanı yaptığı işten kaynaklanan sebeplerle yaralanmakta ve/veya meslek hastalığına tutulmakta yaşamlarını kaybetmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 2012 yılı istatistikleri içerisinde "İnsan Sağlığı Hizmetleri" çalışma alanında; İş Kazası:131, meslek hastalığı sayısı:5, sürekli iş göremezlik raporu sayısı:3, ölüm sayısı:0 olarak yer almıştır. 

Buna karşın Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan açıklamada, sağlık alanında “yaşanan gerçekler dikkate alındığında istatistiki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır” denilmektedir.

1. 30 Haziran 2012 ile 31 Aralık 2013 tarihleri arasında, Bakanlığınıza bağlı kurum ve kuruluşlarda meydana gelen iş kazası ve bildirimi yapılan ya da tanısı konmuş meslek hastalığı vakalarına ilişkin sayısal veriler nedir? 

2. Beyaz Kod uygulamasıyla ya da başka yollardan çalışanların Bakanlığınıza ilettiği şiddet olayları ile ambulans hizmeti sırasında meydana gelen kazalara bağlı yaralanma, sakat kalma ve ölüm olayları iş kazası olarak değerlendirilip bildirilmekte 

3. Bunlara ilişkin son beş yıla (2009-2013) ait yıllara göre ayrıntılı sayısal veriler nedir? Çalışanların işten kaynaklanan risklerden korunmaları için Bakanlığınız tarafından alınan somut önlemler nelerdir?