Sancar: Kobanî Kumpas Davası dünya tarihine adaletsizlik örneği olarak geçmiştir

Önceki dönem Eş Genel Başkanlarımız Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve MYK üyelerimizin rehin tutulduğu Kobanî Kumpas Davasının 9’uncu duruşması bugün Sincan’da görülmeye başlandı. Duruşma öncesi açıklama yapan Eş Genel Başkanımız Mithat Sancar, şunları söyledi:

Kobanî Kumpas Davası dünya tarihine adaletsizlik örneği olarak geçmiştir

Kobanî Kumpas Davası’nın 9’uncu duruşması görülecek, onun için buradayız. Nisan ayından beri devam eden duruşmalar, dünya ve Türkiye tarihine hukuksuzluk ve adaletsizlik örneği olarak geçmiştir. Evrensel normlara uygun bir yargılama yapılmadığı ortadadır. Türkiye’de asgari hukuk kurallarına uygunluk bile söz konusu değildir. Gerçek anlamda bir kumpasla karşı karşıyayız. Mahkeme heyetinin tutumu ve iktidar ortaklarının mahkemeye yönelik açıklamaları da bu davanın amacını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

HDP’ye karşı bir siyasi tasfiye ve intikam davasıdır

Bu dava, HDP’ye karşı bir siyasi tasfiye ve intikam davasıdır. Hedef sadece HDP değildir; hedef adalet arayışı, demokrasi mücadelesi ve barış özlemidir. Bu dava adalete, demokrasiye, barışa karşı yürütülen çok yönlü programların laboratuvarı gibidir. Adaletsizliklerin burayla sınırlı kalmayacağını, herhangi bir alanda karşılaşılan hukuksuzlukların sadece o alanla sınırlı kalmayacağını bizler söylüyoruz, dünya tarihi söylüyor. Türkiye’deki tecrübeler gösteriyor. O nedenle bir yerde bir adaletsizlik yaşanıyorsa, o adaletsizliğin ülkenin diğer alanlarına ve diğer meselelerine de yayılacağını hep vurguladık.  

Dava insanlık açısından bir eziyete dönüşmüş durumdadır

Kobanî Kumpas Davasında bugüne kadar yapılanlar sadece hukukun hiçe sayılması anlamına gelmiyor, aynı zamanda insanlık açısından da bir eziyete dönüşmüş durumda. Duruşma periyotlarının düzenlenmesi bile tek başına nasıl gayri insani şartlarda bir yargılama piyesi sergilendiğini ortaya koyuyor. En son iki hafta ara verme gibi bir kararı oldu mahkemenin. Mahkeme heyeti de değişti. Bu periyotlar yargılanan arkadaşlarımız ve avukatlar açısından insanlık dışı bir zorlama yaratıyor. Bütün bunlara ek olarak bugüne kadar yapılanlar; savunma hakkının kısıtlanması, yargılanan arkadaşlarımızın kendilerini savunma imkanlarının ortadan kaldırılması başta olmak üzere pek çok ihlali de barındırıyor. Bunlara karşı kamuoyunun geniş bir dayanışma göstermesi gerektiğini hep söyledik. Buradaki adaletsizlik, rejimin özünü ortaya koymaktadır. Bütün demokrasi güçlerine yayılacak bir tehdit oluşturmaktadır.

Kürt halkının Kobanî direnişine yönelik dayanışmasının yargılanmasıdır

Adalet herkes için varsa ancak anlam taşır, ancak gerçekleşebilir. Sadece kendisi için adalet isteyenlerin adaletsizlik sisteminin yaygınlaşmasında doğrudan ya da dolaylı bir paylarının olduğunun bilinmesi gerekiyor. Bu duruşmada gördüğümüz keyfilikler ülke yönetiminin niteliklerini de ortaya koyuyor. Her gün yeni bir olayla karşılaşıyoruz. Cumhurbaşkanı, bir çocuğu mitinge çıkarıp muhalefet liderlerine hain dedirtebiliyor. Burada çocuğun istismarı söz konusu. Bu ağır bir ihlaldir. Çocuk haklarına ve çocuğun dünyasına yönelik bir müdahaledir. Ağır bir haksız müdahaledir. Ancak aynı zamanda iktidarın zavallılığını, çaresizliğini ortaya koymaktadır. 

Burada bugün olan aynı zamanda Kürt halkının Kobanî direnişine yönelik sergilediği dayanışmanın yargılanmasıdır. Kürtçeye, Kürtlere, Kürt kültürüne ve halkına karşı baskılar yaygınlaşıyor. Daha dün İstiklal Caddesi’nde Kürtçe müzik yapan sokak sanatçılarına polisin pervasızca müdahalesinin görüntülerini gördük. Buna benzer örnekler başka alanlarda da karşımıza çıkıyor. Amacımız bu ülkede adaleti herkes için eşit şekilde tesis etmektir.

Arkadaşlarımız bu davayı ve arkasındaki zihniyeti etkili bir biçimde yargılamaktadır

Adaletin mahkeme salonlarında aranamayacağı bir rejim yaratılmıştır. Adaletin gerçekleşmesini mahkeme salonlarına sınırlayarak izlemek, bununla yetinmek bu sistemin pervasızlaşmasını teşvik etmektedir. Mahkeme salonlarında yargılanan arkadaşlarımız, bu davayı ve arkasındaki zihniyeti etkili bir biçimde yargılamaktadır. Avukat arkadaşlarımız hukukun ve adaletin gereklerinin yerine gelmesi için var güçleriyle çalışmaktadır ama adaleti sağlayacağımız yer sadece burası değildir. Burayı takip etmeye devam edeceğiz, gözümüz bütün hukuksuzlukların üzerinde olacak.

Kobanî Kumpas Davasını boşa çıkaracağız, kapatma davasını boşa çıkaracağız

Ancak mücadelemizi hayatın her alanında güçlendirerek, büyüterek sürdüreceğiz. Adalet mücadelesi HDP’nin varoluş sebeplerinden biridir. Adalet olmadan barış ve demokrasi olmaz. Bu nedenler Kobanî Kumpas Davasında adalet arayışını hem burada mahkeme önünde hem içeride ama en çok halkın içinde yürüteceğiz. Çünkü biliyoruz ki hakikat, adalet, barış ve demokrasi birbirine kopmaz bağlarla bağlıdır. Eğer bu ülkede kalıcı barışı ve güçlü demokrasiyi tesis etmek istiyorsak hakikat üzerine kurulu bir adaleti savunmaktan bir an bile vazgeçmemek zorundayız. Kim adaletsizlikle karşılaşırsa HDP orada olacaktır. Bütün demokrasi güçlerine, adalete güvenen ve adalet isteyen bütün yurttaşlara çağrımız bu dayanışmayı büyütmek ve ortak mücadeleyi güçlendirmektir. 

Bu sisteme karşı gerçek alternatifi ortaya koyacak şey de demokrasi güçlerinin bir araya gelmesidir. Barış ve demokrasi üzerine kurulacak bir gelecek için güçlü bir birlikteliğe ihtiyaç vardır. Kobanî Kumpas Davasını boşa çıkaracağız, kapatma davasını boşa çıkaracağız. Bu rejimi dayandığı adaletsizliklerle birlikte tarihin çöplüğüne gömecek gücümüz var. Yeter ki bu gücü etkili ortak mücadelenin bir kaynağı haline getirelim. Herkesin bu konuda üzerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmesi gibi bir sorumluluğu var.

31 Ocak 2022