Siirt Kayyımının işçi kıyımına ilişkin soru önergemiz

Grup Başkanvekilimiz Meral Danış Beştaş, Kayyım Darbesiyle gasp edilen Siirt Belediyesinde yaşanan hukuksuz işten çıkarmaları, personele yönelik mobbing uygulamaları ve hak ihlallerini Meclis gündemine taşıdı. Beştaş'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yanıtlanması istemiyle hazırladığı soru önergesi:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman SOYLU tarafından Anayasa'nın 98. ve İçtüzüğün 99. maddesi gereğince yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

15 Mayıs günü Iğdır Belediye Eş Başkanları Yaşar Akkuş ve Eylem Çelik, Siirt Belediye Eş Başkanları Berivan Helen Işık ve Dara Turhan, Kurtalan Belediye Eş Başkanları Baran Akgül ve Esmer Baran, Baykan Belediye Eş Başkanı Ramazan Sarsılmaz ve Altınova Belde Belediye Eş Başkanı Casim Budak gözaltına alınmış ve 5 belediye binası ablukaya alınarak mülki amirler kayyım olarak atanmıştır. 31 Mart seçimlerinden bugüne kadar, 45 belediyemize kayyım atanmış; 28 belediye eş başkanı hakkında yargı süreci başlatılmıştır. Halihazırda 21 belediye eş başkanı cezaevinde olup, bunun halkın iradesine aykırılık teşkil ettiği aşikardır. Bunun dışında izaha muhtaç olan bir diğer mevzu da kayyımların hukuk dışı uygulamaları ve yaptığı iş akdi fesihleridir. Korona nedeniyle işten çıkarmaların yasaklanmasına karşın Siirt Belediyesi kayyımı sinemacı olan ve belediyenin sosyal medya alanında görev yapan Şerif Polat'a çöp toplama görevini önerilmiştir. Mobbing kapsamındaki bu uygulama ile kayyım seçilmiş belediye başkanlarının icraatlarını ve işlemlerini yok sayma eğiliminde olduklarını bir nevi ilan etmiş durumdadır. Kuşkusuz Siirt kayyımının uygulamasının benzeri geçtiğimiz Ocak ayında Diyarbakır'da yaşanmış, Diyarbakır kayyımı 8 sanatçının iş akdini feshetmiştir. Siirt kayyımı Şerif Polat'ın imzaladığı sözleşmeye aykırı bir tutum takınmış ve görev yerini, pozisyonunu değiştirerek açıkça mobbing uygulamıştır.

Bu bağlamda;

1- Siirt Belediyesine atanan kayyımın bilhassa iletişim, sosyal medya ve sanat dallarında görev yapan çalışanlara ait tutumu merkezi bir kararın neticesi midir?

2- Daha evvel Diyarbakır'a atanan kayyımın ilk icraatlarından birisi 8 sanatçının iş akdinin feshedilmesi olup kayyımların sanat alanına dair bu tutumlarının sebep ve gerekçesi nedir?

3- Halihazırda kayyım atanan belediyelerde toplam kaç personelin iş akdi feshedilmiştir?

4- İş akdi feshedilen çalışanların görev alanları nedir?

5- İş akdi feshedilen belediye çalışanlarının yerine yeni personel atanmış mıdır? Şayet yeni personel atamaları yapıldıysa bu değişikliğin sebebi nedir? Yapılan değişiklikle amaçlanan iktidara yakın kimselerin belediye kadrolarına alınması mıdır?

6- Siirt Belediyesine atanan kayyımın iletişimci ve sanatçı olan Şerif Polat'ı çöp hizmetlerinde görevlendirme kararının gerekçesi nedir?

7- Siirt Belediyesine atanan kayyım yaptığı mobbingle iktidarın sanata karşı olan tutumunu mu yansıtıyor? İktidarınız neden sanata ve sanatçıya gereken değeri vermekten uzak bir tutum takınıyor?

8- Kayyımların ilk iş olarak mevcut çalışanların iş sözleşmelerine aykırı bir tutum içerisinde olma gayeleri halkı cezalandırmak mıdır?

9- Kayyımların personele yönelik iş ve işlemleri Bakanlığınızın talimatları doğrultusunda mı gerçekleşmektedir?

10- Kayyımlar tarafından yapılan düzenlemelerin hukuka aykırılığına rağmen neden hukuka aykırılıkta ısrar edilmektedir?

27 Mayıs 2020