TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 10 Şubat 2014

Sırrı Süreyya Önder
HDP İstanbul Milletvekili

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Film Festivali dahil olmak üzere, çeşitli uluslararası film festivallerine bir yazı gönderildiği basına yansıyan haberlerden öğrenilmiştir. Bu yazıda, film festivali ve şenlik gibi sanatsal etkinliklerde gösterilecek yabancı filmlerin ‘Sanatsal Etkinlikler Komisyonu’ndan izin alındıktan sonra gösterilebileceği belirtilirken yerli yapımlar için de kayıt ve tescil belgelerinin tamamlanmış olması zorunluluğu getirildiği belirtilmiştir. Bunun üzerine İstanbul Film Festivali de ‘eser işletme belgesi’ olmayan yerli yapımların festivalde gösterilemeyeceğini duyurmuştur. Bu bağlamda;

• Bakanlık tarafından 2002-2014 yılları arasında kaç filme eser işletme belgesi verilmiştir?
• Bakanlık tarafından 2002-2014 yılları arasında kaç filme eser işletme belgesi verilmiştir?
• Yine bu yıllar arasında Bakanlık tarafından kaç filme eser işletme belgesi verilmemiştir? Bu filmlere Eser İşletme Belgesi verilmemesinin gerekçeleri nelerdir? Bu gerekçeler kendilerine bildirilmiş midir?
• Eser İşletme Belgesi hangi ölçütler kullanılarak verilmektedir? Bu ölçütler nasıl ve neye gore oluşturulmuştıu? Söz konusu uygulamanın yasal dayanağı nedir?
• Eser işletme belgesi veren komisyon üyeleri kimlerdir? Nasıl seçilmektedir? Komisyon üyelerinin seçiminde hangi ölçütler kullanılmaktadır?
• Bir ticari etkinlik olarak sayılmayan festivallerde gösterilecek yerli filmlerin kayıt tescil zorunluluğunun takibi ve zorunluluğu birçok yerli filmin festivallerde gösterilmemesine sebep olacaktır. Yaratılan bu mağduriyeti Bakanlık nasıl gidermeyi düşünmektedir? Kayıt tescil aslında fikir ve sanat eserlerini koruma amaçlı yapılmışken nasıl bu şekilde engelleyici bir mekanizmaya dönüşmektedir?
• Bu yazı daha önceki yıllarda festivallere gönderilmiş midir? Gönderilmediyse, neden bu yıl böyle bir yazı gönderme ihtiyacı duyulmuştur?
• Eser İşletme Belgesi’nin talep edilmesiyle hükümetin uygun görmediği filmlerin gösteriminin engellenmesi mi amaçlanmaktadır?