Soma Katliamını unutturmuyoruz; işçi katliamlarının hesabını soracağız!

Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcımız Şaziye Köse'nin açıklaması:

Türkiye halkları olarak, tam yedi yıl önce Soma’da, yarattığı acıların tarifi imkânsız olan bir katliam yaşadık. ‘Soma Katliamı’ olarak tarihe geçen bu katliamda, iktidar ve sermaye ortaklığı sonucunda 301 işçi canımızı kaybettik.

Aradan geçen yedi yılda iktidar, katliamın hesabını sormaktan uzak durdu. Kendi sorumluluğundan kaçan tutumunu hiç değiştirmedi. İktidar için sömürüyü bitirme ve işçiyi yaşatma anlayışı hiçbir zaman gelişmedi. Her yıl binlerce işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Sermaye sömürmeye, iktidar sermayeyi kollamaya devam etti. AKP dönemi, işçi sınıfı açısından zamana yayılmış katliamlar silsilesi olarak var oldu. Sermaye yanlısı tutumu ile iktidar, her katliamın doğrudan ortağı olmayı tercih etti.

Biz, her katliamda büyüyen öfkemizi diri tuttuk. Sermaye - iktidar ortaklığına karşı haklarımızı dayanışma ile savunduk. Çünkü bizler açısından Soma Katliamı başta olmak üzere işçi katliamları “kader”, “fıtrat” değildir. Bu katliamlar, tercih edilen politikalar sonucunda gerçekleşmiştir, gerçekleşmeye devam etmektedir.

Bizler yani işçiler, toprağa düşenler, katliamda yakınlarını kaybedenler ve direnenler olarak Soma Katliamını asla unutmadık, unutturulmasına izin vermedik. Yargı sürecini uzatarak Soma Katliamını unutturmak, hak arayışlarını bastırmak isteyenlere karşı mücadelemiz sürecek. Çünkü bizler açısından Soma Katliamının hesabını sormak bir varoluş sebebidir.

Soma Katliamının yedinci yıldönümü sebebiyle kaybettiğimiz 301 işçi canımızı tekrar anıyor, katliamın hesabını sorana ve alın terinin iktidarını var edene kadar mücadelemizi büyüteceğimizin sözünü yineliyoruz.

Şaziye Köse
Emek Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı
13 Mayıs 2021