Türkiye tarihinde yapılmış en yüksek elektrik zammına ilişkin araştırma önergemiz

Grup Başkanvekillerimiz Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Türkiye tarihinde yapılmış en yüksek elektrik zammının yaratacağı ekonomik ve sosyal tahribatların araştırılması ve yarattığı sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi. Araştırma önergesinde şu ifadeler yer aldı:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle elektriğe yüzde 50 ila yüzde 127 arasında zam yapıldı. Bu zam başta enflasyon oranı olmak üzere emekçiler ve emeklilerin ücret ve maaşlarına yapılan zamların yüzde 400 üzerindedir. Söz konusu zam Türkiye tarihinde yapılmış en yüksek zam olarak kayıtlara geçmiştir. Bu zam doğrudan özelleştirmelerden kaynaklanmakta olup özel şirket olan tedarikçilerin talepleriyle hayata geçmiştir. Böylece kamu kaynakları yurttaşlar aleyhine, AKP iktidarının yandaş sermayeleri lehine kullanılmıştır. Bu sebeple Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin özel şirketlere uyguladığı satış fiyatlandırması ile özel şirketlerin hane ve işyerlerine uyguladığı fiyatlandırma arasındaki farkın sebeplerinin ortaya çıkarılması, elektriğe yapılan fahiş zammın yaratacağı ekonomik ve sosyal tahribatların araştırılması ve yarattığı sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Anayasa’nın 98 inci ve İçtüzüğün 104’üncü ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis araştırması açılması için gereğini arz ve teklif ederiz.

GEREKÇE

1 Ocak 2022 itibariyle elektriğe yüzde 127 zam yapılmıştır. 150 kw altında tüketim için yüzde 50 zam yapıldı ancak bugün bir hanedeki her elektronik cihaz günde sadece bir defa kullanılsa bile zaten 150 kw harcama limitinin aşıldığı enerji uzmanları tarafından açıkça ifade edilmektedir. Bu nedenle mevcut yaşam şartları göz önüne alındığında 150 kw altında tüketim yapacak hane ve işyeri sayılarının neredeyse hiç olmayacağını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Ancak zam konusuna girmeden önce açıklığa kavuşturulması gereken mesele Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin 100 kw elektrik için belirlediği satış fiyatı ile bu fiyattan satın alma gerçekleştirip hane ve işyerlerine tedariği sağlayan özel şirketlerin fiyat uygulamalarıdır.

Bilindiği üzere bir kamu kuruluşu olan Elektrik Üretim Anonim Şirketi, ürettiği elektriği, özel şirketlerin ürettiği elektriğin yarı fiyatına satmaktadır. 1 Ocak 2022 tarihinde yapılan fahiş orandaki zamdan önce EÜAŞ elektriği dağıtım şirketlerine 23 lira 76 kuruşa satarken, dağıtım şirketleri elektriği sadece dağıtmak için abonelerden 26 lira 51 kuruş almaktaydı. Zam fiyatlaması sonrası EÜAŞ, 100 KW elektriği 31 lira 86 kuruştan tedarik şirketlerine satmaktadır. Tedarik şirketleri ise 31 lira 86 kuruştan aldıkları elektriği 137 lira 33 kuruşa abonelere satmaktadır. Burada açıkça görüldüğü üzere yurttaşların faturalarına yapılan zam yüzde 52 ila 127 oranında belirlenirken, EÜAŞ fiyatına yapılan zam oranı yüzde 34 olarak belirlenmiştir.

Bir yanda kamu kurumundan alınan elektrik fiyatının yüzde 330 üzerinde bir fiyatlandırma ile yurttaşa fatura edilen ve özel şirketleri yurttaşlar üzerinden fonlayan bir sistem ile karşı karşıya iken diğer yandan kamu kurumunun satış fiyatına gelen yüzde 34 oranındaki zam ile yurttaşların tüketim bedellerine yapılan yüzde 127 oranındaki zammın hangi gerekçeler ile gerçekleştirildiği kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Bu durumun temel sebebi ise AKP iktidarının özelleştirme politikaları ile enkaz haline getirdiği Türkiye ekonomisidir.

Hatırlanacağı üzere AKP iktidarı TEDAŞ’ı özelleştirdikten sonra elektrik dağıtım ve iletim hizmetleri özel şirketlere ihale edilmiştir. Bugün Türkiye elektrik dağıtımı için 21 bölgeye ayrılmış durumdadır. Her bir bölgenin dağıtım ve iletim hizmetleri de başta yandaş müteahhitlerden oluşan Cengiz Holding, Kolin İnşaat, Limak Holding gibi şirketlere oldukça ucuz bedeller ile ve kamu bankalarından verilen krediler aracılığıyla adeta hibe edilmiştir. Yapılan söz konusu “hibelerin” döviz kurları ile belirlenmesi de ekonomi yönetimindeki çarpıklık sebebiyle şirketlerin sözde zarar ettikleri talebinin AKP iktidarına iletilmesi ile bahsi geçen fahiş zamların yapılmasına sebep olmuştur.

Kuşkusuz TBMM’nin öncelikli görevi yaşamın temel ihtiyaçlarından olan elektrik, doğalgaz, gıda, sağlık, eğitim gibi ihtiyaçları iktidarın yurttaşlara ucuz ve nitelikli bir şekilde paylaşılmasını denetlemektir. Yurttaşların aleyhine alınan bu tür kararların toplumsal yaşamın dengesini bozacağı, gelir eşitsizliği, yoksulluk ve açlığı büyüteceği açıktır. Bunun sonucunda derin bir toplumsal kriz büyüyerek devam edecektir. Kamu kurumlarının halka ait olduğu ve halka karşı şeffaf olması gerekliliğini hatırlatarak vakit kaybetmeden toplumsal adalet ve eşitsizliği derinden sarsacak elektriğe yapılan fahiş fiyat zammının bütün yönleriyle araştırılması ve en kısa sürede yarattığı bütün sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla TBMM’de bir araştırma komisyonu kurulması elzemdir.

19 Ocak 2022