HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri talep ettikleri için işten atılan BEDAŞ işçileri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Tüzel önergesinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"BEDAŞ İstanbul Avcılar İşletmesinde çalışan 26 işçi, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri talep ettikleri için 13.08.2014 tarihinde işten atılmışlardır.

Enerji Sen tarafından yapılan açıklamada, “BEDAŞ yönetimi ile Kanun gereği sağlanması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri konusunda defalarca görüşme yapılmasına rağmen, işçilerin can güvenliğini tehlikeye sokan sorunlar hakkında somut bir önlem alınmamıştır. 21 Temmuz 2014 tarihinde açma, kesme ve arıza servislerinde çalışan 300’den fazla işçi ölüm tehlikesi altında çalıştıkları için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (İSG Kanunu) gereğince iş bırakmıştır. BEDAŞ’a ise, İSG Kanunu uyarınca alınması gereken önlemlerin alınması, işçilere kişisel koruyucu donanımların sağlanması, TEDAŞ İş Güvenliği Yönergesi referans alınarak hayati risk oluşturan açma-kesme servislerinde tek kişilik saha görevlendirmesinden vazgeçilmesi, talep edilmiştir. İşçilerin yazılı talebi üzerine toplanan BEDAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu, işçilerin can güvenliğiyle ilgili taleplerine yanıt vermeyerek, görevleri dışında, hukuksuz bir şekilde, işçilerin yasadışı eylem yapmakla suçlandığı tutanağı imzalayarak, 26 işçinin işten atılmalarını onaylamıştır.” denilmektedir.

Son dönemde, patronların gerekli ve kanuni işçi sağlığı ve güvenliği önlemleri almamaları nedeniyle çok sayıda işçi ölür veya sakat kalırken, BEDAŞ işçilerinin iş güvenliği önlemleri istemleri nedeniyle işten atılmaları kabul edilemezdir. İşçileri, ölüme ya da “ölümden de beter” işsizliğe mahkum eden hak ihlallerine son verilmelidir."

Tüzel, önergesinde şu sorulara yer verdi:
"BEDAŞ’a bağlı Elektrik Açma, Kesme ve Dağıtım işletmelerinde özelde, Avcılar işletmesinde İşçi Sağlığı ve iş güvenliği önlemleri bakımından denetim yapılmış mıdır?
İSG Kanunun 13. maddesi uyarınca, işçilerin iş güvenliğini tehdit eden uygulamalara karşı, çalışmaktan kaçınma hakkı bulunmasına karşın, işverenin ilan tahtasında, “işçilerin haksız ve yersiz isteklerini işverene kabul ettirmeye çalıştığını” iddia ettiği 44 işçinin isimlerini teşhir ederek, eyleme katılanlarla ilgili tutanak tutması hukuki midir?
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı ile İşyeri Hekiminin de aralarında bulunduğu İşyeri İş Sağlığı Güvenliği Kurulunun görevleri arasında, işçilerin can güvenliği talebiyle, çalışmaktan kaçınma haklarını kullanmalarını” yasadışı tanımlama yetkisi var mıdır?
BEDAŞ işçilerinin, TEDAŞ İş Güvenliği Yönergesinde olduğu gibi, açma ve kesme servislerinde sahaya 2’şer kişiyle görevlendirme talepleri haksız ve yersiz bir talep midir? İşçilere kişisel koruyucu donanımların sağlanmasını talep etmek, haksız ve yersiz bir talep midir?
BEDAŞ işçilerinin iş güvenliği önlemleri istedikleri için işten atılmaları hukuki midir?
BEDAŞ’ta iş güvenliği talep ettikleri için işten atılan 26 işçinin işe iade edilmesi için Bakanlığınızca bir girişimde bulunulacak mıdır?"

15.08.2014