TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Başbakan R. Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 21.03.2014


A.Levent TÜZEL
HDP İstanbul Milletvekili


Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) tarafından, 20.03.2014 tarihinde saat 23.40 itibariyle yurtdışı mahreçli sosyal medya iletişim ağlarından Twitter tamamen kapatılmıştır.

TİB Başkanlığınca Twitter’in kapatılmasına dayanak olarak “kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğinin ihlali nedeniyle” verildiği iddia edilen mahkeme kararları gösterilmektedir. Ancak, kapatmaya gerekçe gösterilen mahkeme kararını veren Hakim tarafından, “verdiği kararın sahte bir hesabın kapatılmasına yönelik olduğu, Twitter’in tamamen kapatılmasına yönelik olmadığı” açıklanmıştır. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca da, mahkemelerin ve yargıçların böyle bir kararı olmadığı, Twitter’in TİB Başkanlığınca resen kapatıldığı, ancak, TİB’in böyle bir yetkisinin bulunmadığı belirtilmektedir.

Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın 20.03.2014 tarihinde Bursa Seçim Mitinginde yaptığı konuşmasında, sosyal medyayı hedef alarak, “Twitter, mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şöyle der, böyle der hiç umurumda değil.” sözlerinin ardından Twitter’in kapatılmış olması düşündürücüdür.

AKP Hükümeti, “3 Y”ye; yolsuzluğa, yoksulluğa ve yasaklara karşı olduğunu söyleyerek iktidara gelmiştir. Twitter’in kapatılması sadece bir  hukuk ihlali değil, yurttaşların iletişim ve bilgi edinme gibi en temel insan hakkına bir saldırıdır. Gelinen aşamada, ülkede söz ve basın özgürlüğünden söz etmek mümkün değildir.

Bu bağlamda;
1. TİB Başkanlığına Twitter’e erişimin tamamen kapatılması talimatını Başbakan olarak siz mi verdiniz? Talimat tarafınızdan verildiyse, bu yurttaşların temel haklarından olan haber alma hakkının engellenmesi değil midir? Talimatı siz vermediyseniz, bu yasa dışı idari işlemin geri alınması için TİB nezdinde girişimde bulunacak mısınız?

2. TİB Başkanlığı hangi mahkeme kararı uyarınca Twitter’i kapatmıştır? Bu mahkeme kararının infazı kabil midir? Kararın infazı kabil olmayan bir kararın uygulanması suç değil midir? Yasa dışı idari işlem yapan yetkililer hakkında cezai işlem yapacak mısınız?

3. 17 Aralık 2013’te patlak veren, Başbakan ve Bakanların ve çocuklarının da dahil olduğu rüşvet ve yolsuzluk operasyonuyla ilgili dinleme kayıtlarının ve seçim öncesi piyasaya sürüleceği iddia edilen kimi görüntülerin yurttaşlar tarafından öğrenilmesini önlemek için mi Twitter kapatılmıştır?

4. Bir taraftan Başbakan, “Twitter mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız” derken, Cumhurbaşkanı ise, kişisel Twitter hesabından, Twitter’e erişimin engellenemeyeceği ve uygulamanın doğru olmadığını açıklamıştır. Böyle bir devlet politikası olabilir mi?